Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

27.09.2018
Poznań

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wymagania: • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie). • Temat planowanego doktoratu z zakresu historii języka polskiego związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985). • Doświadczenie w odczytywaniu rękopisów i starodruków (staropolskich). • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych. • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe. • Jako dodatkowy atut: -  doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i redagowaniu tekstów naukowych;  -  wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny oraz paleografii (udokumentowana np. spisem publikacji, realizowanym programem studiów, udziałem w warsztatach naukowych); o- doświadczenie w pracy z korpusami.

19.09.2018
Poznań

Adiunkt (filmoznawstwo)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

14.06.2018

Współpracownik do projektu Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich/Multilingualism in the Electronic Repository of Greater Poland Court Oaths

a contract for work Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zespół realizujący w/w projekt (NCN 2014/13/B/HS2/00644) zaprasza do współpracy osoby zainteresowane przeprowadzeniem beta-testów oraz weryfikacji materiału wchodzącego w skład powstałej przy finansowaniu Narodowego Centrum Nauki elektronicznej bazy danych ROThA (http://rotha.ehum.psnc.pl).

17.08.2017
Poznań

Starszy wykładowca na Wydziale Neofilologii UAM

full-time Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Języka Angielskiego.

04.05.2017
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej

08.10.2016
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej   Wymagane kwalifikacje kandydatów

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.