Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 10.01.2018
Заявки принимаются до: 31.01.2018

Adiunkt (post doc)wgrancie badawczym

Местность:
Poznań
Области:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik: dr Mariusz Zięba).  Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 r.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Celem naukowym projektu jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu, w tym przede wszystkim wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia.

Przewidywane zadania:

 • Analiza i interpretacja danych jakościowych pochodzących z wywiadów psychologicznych prowadzanych w metodologii narracyjnej, opracowywanie materiału językowego do korpusu, analizy językoznawcze.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia polska), lub nauk społecznych (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej)
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
 • Dorobek naukowy, udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych)
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem metod jakościowych,
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • Mile widziana znajomość aplikacji wspomagających analizę tekstu (np. Atlas.ti, MAXQDA).
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах