Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 10.01.2018
Deadline for submitting applications: 31.01.2018

Adiunkt (post doc)wgrancie badawczym

Cities/towns:
Poznań
Fields:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik: dr Mariusz Zięba).  Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 r.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Celem naukowym projektu jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu, w tym przede wszystkim wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia.

Przewidywane zadania:

 • Analiza i interpretacja danych jakościowych pochodzących z wywiadów psychologicznych prowadzanych w metodologii narracyjnej, opracowywanie materiału językowego do korpusu, analizy językoznawcze.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia polska), lub nauk społecznych (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej)
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
 • Dorobek naukowy, udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych)
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem metod jakościowych,
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • Mile widziana znajomość aplikacji wspomagających analizę tekstu (np. Atlas.ti, MAXQDA).
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.