Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 10.01.2018
Deadline for submitting applications: 31.01.2018

Adiunkt (post doc)wgrancie badawczym

Cities/towns:
Poznań
Fields:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Uniwersytet SWPS ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post doc) w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik: dr Mariusz Zięba).  Miejsce pracy: Poznań. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 r.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Celem naukowym projektu jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu, w tym przede wszystkim wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia.

Przewidywane zadania:

 • Analiza i interpretacja danych jakościowych pochodzących z wywiadów psychologicznych prowadzanych w metodologii narracyjnej, opracowywanie materiału językowego do korpusu, analizy językoznawcze.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, filologia polska), lub nauk społecznych (nauki o poznaniu i komunikacji społecznej)
 • Spełnienie kryteriów osoby rozpoczynającej karierę naukową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
 • Dorobek naukowy, udokumentowany:
  a) punktowanymi publikacjami (w tym publikacjami w czasopismach zagranicznych)
  b) aktywnym udziałem w konferencjach naukowych
  c) udziałem w realizacji projektów badawczych,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem metod jakościowych,
 • Biegła znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • Mile widziana znajomość aplikacji wspomagających analizę tekstu (np. Atlas.ti, MAXQDA).

See also

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

09.02.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach​ ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego  na Wydziale Filologicznym

30.01.2019

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki

Oferujemy  ciekawą  pracę  w  jednej  z  najlepszych  jednostek  naukowych  w  kraju (kategoria A+), na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Stanowisko specjalisty/specjalistki ds.  otwartej  nauki  obejmuje pracę na styku dwóch jednostek organizacyjnych  Instytutu Badań Literackich PAN:  Centrum  Humanistyki  Cyfrowej  i Wydawnictwa IBL, oraz reprezentowanie ich w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

08.01.2018

Badacz w projekcie Naukobus

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.