Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 30.01.2019
Deadline for submitting applications: 10.02.2019

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki

Instytucja:
Cities/towns:
Warszawa
Form of employment:
full-time
Fields:
badania naukowe

Oferujemy  ciekawą  pracę  w  jednej  z  najlepszych  jednostek  naukowych  w  kraju (kategoria A+), na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Stanowisko specjalisty/specjalistki ds.  otwartej  nauki  obejmuje pracę na styku dwóch jednostek organizacyjnych  Instytutu Badań Literackich PAN:  Centrum  Humanistyki  Cyfrowej  i Wydawnictwa IBL, oraz reprezentowanie ich w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

Szukamy dynamicznej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która pomoże nam powiązać i uporządkować różnorodne obszary dotyczące otwartej nauki w IBL PAN. Stanowisko    ma    charakter    rozwojowy – istnieje    możliwość uzyskania większej samodzielności,  udziału  w konkretnych   projektach  grantowych,   realizowanych we współpracy z konsorcjum OPERAS, czy kierowania zespołem w ramach tych projektów.

Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się na końcu ogłoszenia.

Warunki zatrudnienia:

  • Praca  na  pełen etat   w   siedzibie   IBL   PAN w   Warszawie (ul. Nowy  Świat  72)  od poniedziałku do piątku.
  • Możliwość częściowej pracy zdalnej z domu.
  • Karta Multisport.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM  PLIKU  PDF,  nazwanym  nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 10  lutego 2019 roku na  adres: rekrutacjachc@ibl.waw.pl

Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

Wymagania konkursowe:

1) tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;

2)udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziana znajomość innych języków obcych);

3)umiejętność pracy w zespole, a także organizacji pracy własnej,

4)mile widziane: doświadczenie z krajowymi i międzynarodowymi projektami grantowymi; wiedza z zakresu otwartej nauki i problematyki praw autorskich w komunikacji naukowej.

Zakres obowiązków:

1.Koordynacja spraw związanych z otwartą nauką w IBL PAN

1.1.Zapoznawanie  się  z  bieżącą  literaturą  przedmiotu  i  ustawodawstwem dotyczącymi  otwartej  nauki,  naukowego  rynku  wydawniczego,  oraz  roli publikacji w ewaluacji jednostek naukowych. W razie potrzeby sporządzanie pisemnych  opracowań  ww.  materiałów  (np.  wewnętrznych  materiałów informacyjnych).

1.2.Organizacja szkoleń i udzielanie konsultacji z zakresu podstawowych zagadnień prawa autorskiego w nauce dla Pracowników IBL PAN. Sporządzanie zapytań dla prawników w przypadku kwestii trudniejszych lub bardziej złożonych.

1.3.Pomoc  w  kształtowaniu praktyk i polityk instytucjonalnych IBL PAN z zakresu otwartego dostępu.

1.4.Udzielanie  pracownikom pomocy przy udostępnianiu ich prac  w  otwartym dostępie.

1.5.Udział w pisaniu i realizacji krajowych i europejskich projektów grantowych CHC z zakresu otwartej nauki, także tych realizowanych we współpracy z europejskim konsorcjum OPERAS.

1.6.Udział w zebraniach CHC.

2.Koordynacja współpracy międzynarodowej Wydawnictwa IBL

2.1.Prowadzenie korespondencji w sprawie praw autorskich do przekładów na język polski.

2.2.Nawiązywanie kontaktów z Wydawcami zagranicznymi w zakresie publikacji przekładów książek Wydawnictwa IBL w innych językach.


Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN

Nowy Świat 72, 00-330

Warszawa

chc.ibl.waw.p

Information

Added on:
30 January 2019; 14:50 (Sylwia Pikula)
Edited on:
30 January 2019; 15:56 (Sylwia Pikula)

Related to the job offer


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.