Полонистический бюллетень

Вакансия

Zdj.Christina Morillo | Pexels
Дата размещения: 05.11.2022
Заявки принимаются до: 15.11.2022

Assistant Professor of Polish Studies w Seattle

Местность:
Seattle
Области:
językoznawstwo, nauki humanistyczne, filologia polska, kulturoznawstwo

Wydział Slawistyki i Literatury Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle zaprasza do aplikowania na stanowisko Assistant Professor of Polish Studies w ramach stypendium Marii Kot. Dziewięciomiesięczny pobyt rozpocznie się 16 sierpnia 2023 roku.

Oczekuje się, że osoba zajmująca stanowisko będzie specjalizować się w zakresie języka polskiego, literatury polskiej, kultury polskiej lub sztuk plastycznych. Wymaganiem jest posiadanie tytułu doktora w jednej z wymienionych dyscyplin nauki. 

W ramach obowiązków profesor wizytujący zobligowany będzie do prowadzenia zajęć na poziomie licencjackim i magisterskim oraz promotorstwo studiów magisterskich i doktoranckich. Oczekuje się również, że będzie uczestniczyć w opracowaniu wiodącego, wyróżniającego się w programu Polish Studies. Powinien też współpracować z instytucjami kultury, takimi jak Polish Cultural Center.

Kandydaci powinni złożyć list motywacyjny uwzględniający aktualne i przyszłe plany badawcze, CV, trzy listy polecające, próbkę pisemną nie większą niż 6000 słów (może to być rozdział rozprawy plus 1-2-stronicowe streszczenie rozprawy, rozdział w książce lub opublikowany artykuł lub inny materiał pisemny), 1-2 stronicowy opis filozofii nauczania i doświadczenia w nauczaniu, programy nauczania i oceny studentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2022 roku.

Miejsce składania aplikacji: apply.interfolio.com/109306

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
5 ноября 2022; 00:55 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
5 ноября 2022; 00:55 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах