Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 05.07.2017
Заявки принимаются до: 11.07.2017

Asystent w Katedrze Informatologii

Местность:
Warszawa
Области:
bibliologia
Дата размещения:
05.07.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI i BIBLIOLOGII

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatologii w zakresie: nauki o informacji, społecznych i ekonomicznych aspektów prawa autorskiego, zagadnień open access, etyki specjalistów informacji.

Kandydat powinien spełniać wymogi określone w art. 109 i art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 94 Statutu UW.

Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

1. Podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.,

2. Życiorys naukowy z informacją o dorobku naukowym (publikacje, udział w konferencjach, projekty badawcze),

3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW) + fotografia,

4. dyplom doktora nauk humanistycznych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

5. opinię co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego,

6. informacje o doświadczeniu w zakresie współpracy międzynarodowej i stażach zagranicznych.

7. Od kandydata wymaga się dobrej znajomości języków angielskiego i niemieckiego oraz biegłej znajomości języka polskiego.

8. inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do 11 lipca 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4 (pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 14.00 Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 roku 

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах