Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 05.07.2017
Deadline for submitting applications: 11.07.2017

Asystent w Katedrze Informatologii

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
bibliologia
Announced on:
05.07.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W WYDZIALE DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI i BIBLIOLOGII

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatologii w zakresie: nauki o informacji, społecznych i ekonomicznych aspektów prawa autorskiego, zagadnień open access, etyki specjalistów informacji.

Kandydat powinien spełniać wymogi określone w art. 109 i art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz § 94 Statutu UW.

Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

1. Podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.,

2. Życiorys naukowy z informacją o dorobku naukowym (publikacje, udział w konferencjach, projekty badawcze),

3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW) + fotografia,

4. dyplom doktora nauk humanistycznych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

5. opinię co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego,

6. informacje o doświadczeniu w zakresie współpracy międzynarodowej i stażach zagranicznych.

7. Od kandydata wymaga się dobrej znajomości języków angielskiego i niemieckiego oraz biegłej znajomości języka polskiego.

8. inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do 11 lipca 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4 (pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 14.00 Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 roku 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.