Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 20.12.2019
Заявки принимаются до: 31.01.2020

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Instytucja:
Местность:
Kraków
Области:
językoznawstwo

 

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej,
  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: językoznawstwo,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (przynajmniej C1), poświadczona odpowiednimi dokumentami,
  • minimum trzyletnie doświadczenie w pracach nad słownikiem/słownikami języka polskiego, udokumentowane opracowanymi artykułami hasłowymi,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • indywidualny dorobek naukowy w postaci publikacji z dziedziny językoznawstwa współczesnego.

Warunkiem zatrudnienia będzie złożenie oświadczenia o upoważnieniu Instytutu Języka Polskiego PAN do wykazania pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 265 ust. 5).

Więcej informacji w załączniku.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
20 декабря 2019; 22:05 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
27 декабря 2019; 15:47 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах