Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.12.2019
Deadline for submitting applications: 31.01.2020

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Instytucja:
Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

 

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej,
  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: językoznawstwo,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (przynajmniej C1), poświadczona odpowiednimi dokumentami,
  • minimum trzyletnie doświadczenie w pracach nad słownikiem/słownikami języka polskiego, udokumentowane opracowanymi artykułami hasłowymi,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • indywidualny dorobek naukowy w postaci publikacji z dziedziny językoznawstwa współczesnego.

Warunkiem zatrudnienia będzie złożenie oświadczenia o upoważnieniu Instytutu Języka Polskiego PAN do wykazania pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 265 ust. 5).

Więcej informacji w załączniku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.