Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 20.12.2019
Deadline for submitting applications:

Adiunkt w Pracowni Dialektologii Polskiej

Instytucja:
Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Dialektologii Polskiej.

Warunki stawiane kandydatom:

  • stopień naukowy doktora w dyscyplinie: językoznawstwo,
  • doświadczenie w leksykografii,
  • publikacje naukowe z zakresu dialektologii,
  • aktywność konferencyjna.

Warunkiem zatrudnienia będzie złożenie oświadczenia o upoważnieniu Instytutu Języka Polskiego PAN do wykazania pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(art. 265 ust. 5).

Więcej informacji w załączniku

Information

Added on:
20 December 2019; 22:12 (Sylwia Pikula)
Edited on:
27 December 2019; 15:49 (Olga )
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.