Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 28.06.2021
Литературоведение

Cezury

Журнал:
Издательство:
ISSN:
2084-6045

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, w którym znalazły się artykuły podejmujące zagadnienie cezur. Kontynuując namysł nad podstawowymi kategoriami dla badaczy literatury, tym razem zajęliśmy się tematyką porządkowania i problematyzowania procesu historycznoliterackiego.

W roczniku spotykają się rozmaite spojrzenia na badawczą przydatność cezur w refleksji nad odmiennymi etapami rozwoju piśmiennictwa. Za warte czytelniczego wysiłku uznaliśmy teksty traktujące tytułowe pojęcie generalizująco, pytające o znaczenie dat granicznych w konkretnych biografiach twórczych, a także szukające sposobów periodyzacji rodzajów i gatunków literackich. Numer otwiera więc dyskusję na temat sensu i możliwości delimitowania procesów i zjawisk ważnych z perspektywy filologicznej.

Содержание

Cezury. Od Redakcji; Temat numeru: CEZURY; EWA PACZOSKA, Progi i mosty. Kod temporalny w historiach literatury; ANNA HORECZY, Początki humanizmu w Polsce − problemy z cezurą; TOMASZ JEŻ, O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki; DARIUSZ SEWERYN, Dwa przełomy. Wilhelm Dilthey i historycznokulturowe przesłanki science wars; MAGDALENA BYSTRZAK, Słowacka postprzeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnych; RAFAŁ MAJEREK, Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura; EWA KOSOWSKA, Cezura ocenzurowana. Raz jeszcze o „Panu Tadeuszu”; ANNA RZEPNIEWSKA, Juliusz Słowacki − konstruktor przełomów we własnej twórczości. Znaki cezurowania w wierszu „Ostatnie wspomnienie. Do Laury”; MAGDALENA SIWIEC, „Sytuacja” Norwida − „sytuacja” Baudelaire’a; IWONA WĘGRZYN, Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy; MAREK DYBIZBAŃSKI, Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej; WERONIKA KOSTECKA, GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MACIEJ SKOWERA, Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian − Korczak − Brzechwa; ELŻBIETA DĄBROWICZ, Stulecie Tyrmanda. Cezura w biografii publicznej pisarza; ALEKSANDRA SIERMIŃSKA, Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia; WOJCIECH PIETRAS, Wers na pograniczach wersologii MARTA KARASIŃSKA, W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramatu POŻYTKI FILOLOGICZNE MARTYNA OSUCH, „Lepiej byś był w domu siedział...” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła; PAWEŁ KULIGOWSKI, Zbigniew Morsztyn spotyka Stephena Dedalusa; ANDRZEJ FABIANOWSKI, Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito…”; JAROSŁAW ŁAWSKI, „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego − czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”; MAGDALENA BARTNIKOWSKA-BIERNAT, Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii − na podstawie niepublikowanych źródeł Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio; OLGA PŁASZCZEWSKA, Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania. Antonelli Aneddy zmagania z historią − z perspektywy tłumacza

Информация

Дата размещения:
28 июня 2021; 12:24 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
28 июня 2021; 12:24 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах