Полонистический бюллетень

Новость

Они ушли
Дата размещения: 01.10.2023

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński.

Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Zdj. Mohammad reza Fathian

Urodzony w 1934 roku w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w warszawskim getcie. 

Stopień magistra filologii polskiej uzyskał w 1955 roku na Uniwersytecie Warszawskim, habilitowany w 1967, w 1976 uzyskał stopień profesora. Od 1958 roku pracował w IBL PAN, w którym kierował Pracownią Poetyki Historycznej. Był członkiem i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu, członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, współpracownikiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Otrzymał cztery doktoraty honoris causa, był czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Michał Głowiński jest autorem syntez i opracowań, które do weszły do kanonu lektur każdego humanisty. To m.in. książki Powieść młodopolska (1969), Gry powieściowe (1973), Style odbioru (1977), Nowomowa po polsku (1990). Był współautorem Słownika terminów literackich (1976) oraz wielokrotnie wznawianego Zarysu teorii literatury (1962).

Uprawiał również twórczość literacką, m.in. powieść Magdalenka z razowego chleba (2001), zbiory opowiadań: Historia jednej topoli (2003), Carska filiżanka. Szesnaście opowieści (2016), Papuga i ratlerek (2019). W 2010 roku ukazała się autobiografia Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna

Ostatnia książka - Tęgie głowy. 58 sylwetek humanistów - ukazała się w 2021 roku.


Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Michała Głowińskiego (1934 – 2023),

wybitnego literaturoznawcę, prozaika, autora fundamentalnych prac z zakresu historii i teorii literatury, badacza dyskursów politycznych. Autora tomów prozy autobiograficznej i wspomnieniowej. Profesora nauk humanistycznych, od 1958 związanego z Instytutem Badań Literackich PAN. Przez lata kierował w nim Pracownią Poetyki Historycznej, był członkiem Rady Naukowej Instytutu (także jej przewodniczącym), Członkiem redakcji Pamiętnika Literackiego, odpowiedzialnym m.in. za dział przekładów, współpracownikiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Był też członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Laureatem wielu nagród i wyróżnień za wybitną pracę naukową oraz twórczość prozatorską. Czterokrotnym Doktorem Honoris Causa. Wykładowcą i promotorem licznych prac doktorskich. Jego wkład w humanistykę polską jest nie do przecenienia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IBL PAN


Listy kondolencyjne przesłane na ręce Dyrekcji IBL PAN:

>> List prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza, Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

>> List prof. UG dr. hab. Dariusza Szczukowskiego, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UG.

>> List Dyrekcji i Pracowników Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Информация

Дата размещения:
1 октября 2023; 10:21 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
10 октября 2023; 12:07 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

26.02.2024
Они ушли

Zmarł prof. Jerzy Jarzębski

25 lutego po ciężkiej chorobie zmarł prof. Jerzy Jarzębski, krytyk i historyk literatury, wybitny badacz twórczości Stanisława Lema, Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza, autor książek i esejów literackich, m.in. "Gry w Gombrowicza", "W Polsce czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej", "Schulz", "Gombrowicz", "Wszechświat Lema", "Miasta - rzeczy - przestrzenie".

10.01.2024
Из жизни польского филолога

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykaz został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 roku. Tym samym – jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa – usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra Edukacji i Nauki w 2023 roku.

21.12.2023
Событие

Świąteczne życzenia

W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowia, spokoju, uśmiechu i wszelkiej pomyślności. Redakcja "Biuletynu Polonistycznego"

08.12.2023
Событие

Uwaga: zmiana trybu spotkania "Piątek w Towarzystwie Literackim" na zdalny! Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem w nim udziału w mogą uzyskać link po napisaniu na adresem.kacka@uw.edu.pl.

Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Wydawnictwo Austeria zapraszają na spotkanie autorskie z Julią Przyboś. Z Autorką książki Przepierki, Profesorką Julią Przyboś, porozmawiamy wspomnieniowo, ale spotkanie wokół opublikowanej przez Wydawnictwo Austeria pozycji nie będzie ograniczać się do przeglądu anegdot. Przepierki nie są bowiem wyłącznie zestawem "obrazków z życia", ale spisywane były w duchu analityczno-krytycznym, nie bez ironii (a czasem i autoironii). "Sczesane" z biografii Autorki epizody, które bolą, uwierają, rozczulają tworzą mozaikę wyrazistą, mocną, nieekshibicjonistyczną, a przez to i niedzisiejszą, bo takich książek mamy dziś mało. I nie stanowi o tym wyłącznie unikalne doświadczenie Julii Przyboś, ale też jej rzadka wrażliwość pisarska i sznyt, którego wielu mogłoby jej pozazdrościć. Zapraszamy zatem na spotkanie-świadectwo o kilkudziesięciu latach życia akademickiego, społecznego, intelektualnego.

15.11.2023
Событие

Zebranie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (14 listopada 2023)

Dwieście lat temu w 1823 roku w Pałacu Staszica odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk po wzniesieniu gmachu na jego siedzibę. Mowy wygłosili wówczas Stanisław Staszic i Fryderyk Skarbek. Podczas Zebrania Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbyło się 14 listopada 2023, wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Żylicz (Prezes FNP) i dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). Tematem wystąpień były wyzwania systemowe w finansowaniu nauki oraz kwestia dawnych wzorców wobec nowych wyzwań w perspektywie humanistyki zaangażowanej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах