Полонистический бюллетень

Человек

07.10.2019

dr Irena Fedorowicz

Области: Nauki filologiczne
OPI ID: 109991
Od 1994 r. zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej (obecnie Centrum Polonistycznym) Uniwersytetu Wileńskiego, od 2017 r.  jest docentem w tej placówce.

Zajmuje się literaturą polską XIX i początku XX w. oraz związkami polsko-litewskimi w tym okresie. 

Uczestniczyła m.in. w projektach badawczych: Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w.; Słownik polskiej krytyki 1764-1918.

Autorka monografii W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929 (Kraków 2005) i ponad 50 artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w Polsce i na Litwie, współredaktorka książek: Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Litewsko-polskie związki naukowe i kulturowe (Wilno 2014), Pasaże Hulewicza (Kraków 2017), Czesław Jankowski (1857-1929) – między „tutejszością“ a europejskością (Wilno 2018).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах