Полонистический бюллетень

Человек

07.10.2019

dr Natalia Ciołyk

Области: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo
Docent Katedry Języków Obcych i Przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

1992–1997 – studia polonistyczne na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki w Łucku

2005–2009 – studia doktoranckie w Instytucie Literatury imienia T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy

2011 – obrona pracy doktorskiej pt. „Historia a mit w twórczości Michała Czajkowskiego” (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Katedra Polonistyki, promotor naukowy – prof. Rostysław Radyszewski)

1997–do dziś – docent Katedry Języków Obcych i Przekładu Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki (lektorat języka polskiego, teoria i praktyka tłumaczenia, język polski w biznesie, podstawy przekładu naukowego i in.).

Bierze udział w projektach tłumaczeniowych we współpracy z Katedrą Polonistyki Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Katedrą Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

od 2008 – do dziś – koordynator Instytutu Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

od 2018 – do dziś – redaktor-koordynator Biuletynu Polonistycznego" PAN

2012 – nagroda honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki na Wołyniu. Od 1993 r. nauczyciel języka polskiego w TKP.

Na uczelni pracuje jako lektor języka polskiego.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

1. http://www.uk.x-pdf.ru/6istoriya/189180-1-udk-812162-nataliya-colik-kandidat-filologichnih-nauk-docent-kafedri-inozemnih-mov-fakultetu-mizhnarodnih-vidnosin.php

2. https://ukrpolnauka.wordpress.com

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах