Полонистический бюллетень
Проектов на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

Недавно добавленные

09.05.2017

Komunikacja społeczna dawniej i dziś

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Projekt tworzy ramy merytoryczne dla indywidualnych zadań badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji.

09.05.2017

Literatura dawnych epok czytana dzisiaj

Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Celem realizacji tematu są interpretacje tekstów pominiętych oraz nowe  odczytania tekstów literackich, które w zmienionej sytuacji kulturowej, geopolitycznej i cywilizacyjnej stają się znakiem naszej rzeczywistości. Sprzyja temu współczesna perspektywa odbioru, wobec której  znikają tzw. „konteksty macierzyste”, a odsłaniają się nowe znaczenia.

09.05.2017

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych czytanie literatury w kontekście innych sztuk, jeszcze innych przybliżenie kultury innego kraju czy opracowanie zasad nauczania języka polskiego jako obcego.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах