Polish Studies Newsletter
Projects per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

09.05.2017

Komunikacja społeczna dawniej i dziś

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa Faculty of Humanities and Social Sciences UBB

Projekt tworzy ramy merytoryczne dla indywidualnych zadań badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji.

09.05.2017

Literatura dawnych epok czytana dzisiaj

Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Faculty of Humanities and Social Sciences UBB

Celem realizacji tematu są interpretacje tekstów pominiętych oraz nowe  odczytania tekstów literackich, które w zmienionej sytuacji kulturowej, geopolitycznej i cywilizacyjnej stają się znakiem naszej rzeczywistości. Sprzyja temu współczesna perspektywa odbioru, wobec której  znikają tzw. „konteksty macierzyste”, a odsłaniają się nowe znaczenia.

09.05.2017

Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka)

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Faculty of Humanities and Social Sciences UBB

Celem realizacji tematu jest analiza/ interpretacja różnych zjawisk literackich w perspektywie kulturoznawczej i psychospołecznej. Innych narzędzi wymaga recepcja klasyków (Miłosza, Herberta) w odbiorze współczesnym, innych czytanie literatury w kontekście innych sztuk, jeszcze innych przybliżenie kultury innego kraju czy opracowanie zasad nauczania języka polskiego jako obcego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.