Полонистический бюллетень
Проектов на сайте:
Сортировать по

Продвигаемое

Недавно добавленные

05.11.2017

Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii

Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Uniwersytet w Białymstoku

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: 2013/11/B/HS2/02546, konkurs OPUS 6.

05.11.2017

Literatura polsko-tatarska po 1918 roku

Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne Uniwersytet w Białymstoku

Grant Narodowego Centrum Nauki, Nr DEC-2012/07/B/HS2/00292

11.11.2015

Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa Uniwersytet Wrocławski | Wydział Humanistyczny UZ | Akademia Pomorska w Słupsku | Instytut Filologii APS | Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Uniwersytet Jagielloński

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах