Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 06.01.2023

Gramatyka z kulturą – webinaria i zadania

Учреждения:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Руководящий инстанция) | Katedra Polonistyki i Przekładu, Wydział Filologii i Dziennikarstwa VNU (Кооперативный инстанция) | Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia M.P. Dragomanowa (Кооперативный инстанция) | Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły (Кооперативный инстанция)
Участники:
Bartłomiej Maliszewski (Руководитель)
Срок:
15.10.2022-14.10.2023

Głównym celem realizowanego Projektu jest promocja języka polskiego i kultury polskiej wśród studentów ukraińskich uczelni.

Projekt obejmuje cykl webinariów, na których są prezentowane techniki nauczania polskiej gramatyki oraz wybrane zadania, które służą rozwojowi kompetencji gramatycznej, leksykalnej i kulturowej.

Webinaria są też okazją, by dokonywać ewaluacji zadań opracowywanych z myślą o ich późniejszej publikacji w formie bogato ilustrowanego pliku PDF. Zbiór zadań: Gramatyka z kulturą. Przez osoby będzie bezpłatnie dostępny w Internecie, stanowiąc zwieńczenie całego projektu oraz jego trwały efekt.

Dodatkową wartością Projektu jest zacieśnianie współpracy UMCS z ukraińskimi uczelniami z różnych części Ukrainy (Łuck, Kijów, Mikołajów) oraz udzielanie metodycznego wsparcia ukraińskim ośrodkom polonistyki. Kierownikiem Projektu jest dr hab. Bartłomiej Maliszewski z CKJP UMCS, a partnerami są: Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku (koordynator: doc. Yulia Vaseiko), Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet Dragomanowa w Kijowie (koordynator: dr Iryna Askerova) oraz Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły w Mikołajowie (koordynator: mgr Ola Cybulska). Wsparcia przy realizacji całego przedsięwzięcia udziela Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

(z materiałów promocyjnych UMCS)

Информация

Софинансирование:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, program Promocja Języka Polskiego (BJP/PJP/2022/1/00017)
Дата размещения:
6 января 2023; 18:50 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
6 января 2023; 18:50 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах