Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 11.11.2015

Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

Учреждения:
Instytut Filologii APS (Кооперативный инстанция) | Wydział Humanistyczny UZ (Руководящий инстанция) | Akademia Pomorska w Słupsku (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet w Białymstoku (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Wrocławski (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Jagielloński (Кооперативный инстанция)
Местность:
Zielona Góra
Области:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые
Срок:
13.02.2014-12.02.2017

Celem projektu jest rozpoznanie sytuacji regionalizmu w Polsce po 1989 roku i na tej podstawie opracowanie nowatorskiej, kompleksowej i interdyscyplinarnej koncepcji badań regionalnych. Jego głównym zadaniem jest rekonceptualizacja obszaru badawczego w perspektywie nowych orientacji w światowej humanistyce: badań antropologiczno-kulturowych, zwrotu topograficznego i związanej z nim geografii kulturowej, geopoetyki, etnopoetyki, komparatystyki, badań feministycznych i genderowych, a także problematyki pamięci zbiorowej i kulturowej czy postpamięci.

Prace prowadzone przez członków zespołu koncentrują się wokół sześciu kluczowych modułów badawczych:
1. Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny wraz z wyborem źródeł do dziejów regionalizmu i badań regionalnych.
2. Nowy regionalizm: problemy i perspektywy badawcze.
3. Regionalizm literacki wobec historii i pamięci.
4. Geografia wyobrażona regionu.
5. Region a tożsamości transgraniczne.
6. Regionalizm literacki a relacje centralno-peryferyjne.

Dodatkowym efektem działań zespołu badawczego jest zainicjowanie regionalnej komparatystyki – jako dziedziny integrującej badania interdyscyplinarne w obszarze literaturoznawstwa. 

Информация

Контакт:
m.mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах