Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 31.03.2016

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Учреждения:
Wydział Humanistyczny UZ (Руководящий инстанция)
Местность:
Zielona Góra
Участники:
Kamila Regina Gieba (Руководитель)
Области:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Целевые аудитории:
аспиранты
Срок:
16.03.2016-15.03.2018

Projekt dotyczy literatury o powojennych migracjach dotyczącej Ziemi Lubuskiej. Zmierza m.in. do określenia cech dystynktywnych dla prozy o tzw. Ziemiach Odzyskanych; charakterystyki funkcjonowania w tej prozie motywów zaczerpniętych z tradycji literackiej; ustalenia charakteru lubuskiej literatury osadniczej w porównaniu z narracjami migracyjnymi pozostałych regionów Ziem Zachodnich. Badania obejmują IV bloki problematyczne:

I. Literatura osadnicza tzw. Ziem Odzyskanych – teoria i genologia.
II. Rola tradycji literackiej w reprezentacji powojennych migracji.
III. Cechy dystynktywne literatury założycielskiej Ziemi Lubuskiej.
IV. Literatura małych ojczyzn i powieść neo-post-osiedleńcza / postosadnicza wobec powojennych migracji.

Podstawową metodą badań jest nowy regionalizm oraz koncepcje związane z geopoetyką i zwrotem przestrzennym w literaturoznawstwie. 

Информация

Контакт:
kamila.gieba@gmail.com
Дата размещения:
31 марта 2016; 18:04 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Дата правки:
30 сентября 2018; 11:21 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах