Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 31.03.2016

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Institutions:
Wydział Humanistyczny UZ (Lead institution)
Cities/towns:
Zielona Góra
Participants:
Fields:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Target groups:
PhD Students
Deadline:
16.03.2016-15.03.2018

Projekt dotyczy literatury o powojennych migracjach dotyczącej Ziemi Lubuskiej. Zmierza m.in. do określenia cech dystynktywnych dla prozy o tzw. Ziemiach Odzyskanych; charakterystyki funkcjonowania w tej prozie motywów zaczerpniętych z tradycji literackiej; ustalenia charakteru lubuskiej literatury osadniczej w porównaniu z narracjami migracyjnymi pozostałych regionów Ziem Zachodnich. Badania obejmują IV bloki problematyczne:

I. Literatura osadnicza tzw. Ziem Odzyskanych – teoria i genologia.
II. Rola tradycji literackiej w reprezentacji powojennych migracji.
III. Cechy dystynktywne literatury założycielskiej Ziemi Lubuskiej.
IV. Literatura małych ojczyzn i powieść neo-post-osiedleńcza / postosadnicza wobec powojennych migracji.

Podstawową metodą badań jest nowy regionalizm oraz koncepcje związane z geopoetyką i zwrotem przestrzennym w literaturoznawstwie. 

Information

Contact:
kamila.gieba@gmail.com
Added on:
31 March 2016; 18:04 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
30 September 2018; 11:21 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.