Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 03.11.2023

Odkrywanie dziedzictwa: Krystyna Bednarczyk (1923–2011) – polska poetka współzałożycielka Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie

Учреждения:
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO (Руководящий инстанция)
Местность:
London
Области:
Kulturoznawstwo | Literaturoznawstwo
Срок:
20.10.2023-20.10.2024

Projekt Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, realizowany w głównej mierze przez Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDeP) działający przy Związku, wykracza poza aspekt czysto badawczy. Jego celem jest zgłębienie wiedzy na temat emigracyjnego dziedzictwa Krystyny Bednarczyk oraz londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy, ale także utrwalenie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz wśród społeczności lokalnej. Istotnym elementem projektu jest także promowanie wiedzy z zakresu tożsamości mniejszości etnicznych oraz roli kobiet w kulturze i społeczeństwie.

Innowacyjny projekt “Odkrywanie dziedzictwa: Krystyna Bednarczyk - polska poetka i współzałożycielka Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie" ma na celu pogłębienie wiedzy na temat dziedzictwa Krystyny Bednarczyk, w tym jej pionierskiej lecz wciąż mało znanej pracy w dziedzinie edytorstwa artystycznego. Realizowany będzie w różnych przestrzeniach: tradycyjnej, wirtualnej oraz hybrydowej (technologia AR). Komponenty badawcze, społeczne i edukacyjne stanowią integralną część projektu, który wpisuje się w szerszą problematykę zrozumienia wpływu kobiet z mniejszości etnicznych na dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii. Istotny elementem działań projektowych jest podkreślenie wpływu Poetyki na polską społeczność i krajobraz kulturowy zarówno  Wielkiej Brytanii, jak i powojennej  Polski.

Projekt inicjuje  sympozjum z okazji stulecia urodzin Krystyny Bednarczyk (18-19 listopada 2023 roku), a następnie będzie rozwijany  przez kolejny rok w formacie hybrydowym, zarówno w Londynie, jak i na platformach wirtualnych. W ramach projektu odbędzie się międzynarodowe spotkanie naukowców oraz warsztaty artystyczne, powstaną archiwa mówione oraz artykuły naukowe. Projekt zakłada także stworzenie fizycznej i wirtualnej mapy, identyfikującej londyńskie lokalizacje związane z działalnością Krystyny Bednarczyk. Dodatkowo, planowana jest organizacja wycieczki z przewodnikiem, wykorzystująca elementy interaktywne z użyciem AR, które połączą fizyczne lokalizacje w Londynie z treściami generowanymi komputerowo. Projekt rozszerza swój zasięg edukacyjny poprzez spotkania online, skierowane do młodszych pokoleń osób zainteresowanych wielokulturowym dziedzictwem Wielkiej Brytanii.

O grantodawcy

The National Lottery Heritage Fund jest największym fundatorem zadań z zakresu dziedzictwa kulturowego i narodowego Wielkiej Brytanii. Wizją National Lottery Heritage Fund jest docenianie dziedzictwa, dbanie o nie i utrzymywanie go dla wszystkich, teraz i w przyszłości, zgodnie z planem strategicznym  Heritage 2033.  

 

Информация

Софинансирование:
The National Lottery Heritage Fund (NS-23-00154)
Контакт:
projects@zppno.org
Дата размещения:
3 ноября 2023; 19:15 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
16 января 2024; 18:18 (Justyna Gorzkowicz)

Начало событияСвязанное с проектом


Смотреть также

16.03.2019

Современные инструменты продвижения учебной и исследовательской деятельности Института литературных исследований ПАН и Института польской филологии ФГУ УКСВ

Совместный проект «Современные инструменты продвижения учебной и исследовательской деятельности Института литературных исследований ПАН и Института польской филологии ФГУ УКСВ» (н-р. PPI/NPZ/2018/1/00065) предусматривал действия опирающиеся на активном сотрудничестве Партнёров и использования их потенциалов. Идеей проекта было использование современных цифровых маркетинговых стратегий и междисциплинарных инструментов с целью продвижения учебно-исследовательской деятельности ИЛИ ПАН (IBL PAN), ФГУ УКСВ (IFP WNH UKSW), а в будущем – также других национальных и зарубежных полонистик, охваченных «Геополонистикой», которая была учреждена по инициативе Проф. Магдалены Попель (Председателя Международной ассоциации полонистических институтов).

05.08.2019

Shaping Interdisciplinary Practices in Europe (SHAPE-ID)

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest jednym z wykonawców projektu „Shaping Interdisciplinary Practices in Europe” (SHAPE-ID), który otrzymał 1,5 mln euro finansowania od Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

26.11.2019

Status przekładu w polisystemie "peryferyjnej" literatury dziecięcej. Perspektywa porównawcza na przykładzie literatury włoskiej i polskiej

Nr projektu NN103398740

01.04.2019

Архитектурное литературоведение

Исходным пунктом исследований в рамках гранта «Архитектурное литературoведение» было определение геокритики Бертранда Вестфала и дальнейшие трансформации этого толкования. По отношению к нему были предложены такие исследовательские действия, в которых литературоведческий анализ пригодился бы также в других отраслях, занимающихся переработкой городского пространства. Важен был также вопрос междисциплинарности, понимаемой как метод действия одного исследователя, который пользуется понятиями и теориями (а также их ограничениями) из других наук, а потом пытается создать трансотраслевую исследовательскую модель, которая вырабатывается в результате реального сотрудничества межотраслевой команды. Исследовательская группа, состоящая из 14 человек занялась всесторонним анализом площади Пилсудского и площади Дефиляд.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах