Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 18.12.2019

Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

Учреждения:
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Руководящий инстанция)
Участники:
Dorota Rojszczak-Robińska (Руководитель)
Области:
Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Językoznawstwo

_______________________________________________

Opis projektu dostępny jest pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/383201-pl.pdf.

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Информация

Софинансирование:
Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA BIS 7)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах