Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 18.12.2019

Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych

Institutions:
Participants:
Fields:
Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Językoznawstwo

_______________________________________________

Opis projektu dostępny jest pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/383201-pl.pdf.

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Information

Funding:
Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA BIS 7)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.