Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie

Учреждения:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Руководящий инстанция)

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego obejmującego: zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów, rękopisy utworów i korespondencji, drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia, nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”, monografie naukowe oraz czasopisma. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna).

Projekt zakłada digitalizację oraz udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego, obejmującego następujące grupy obiektów:

  1. muzyka - zapis wszystkich kompozycji Chopina i ich wariantów - transkrypcje
  2. obiekty muzealne i biblioteczne - rękopisy utworów i korespondencji; obiekty muzealne- drukowane źródła muzyczne (pierwodruki, pierwodruki z adnotacjami kompozytorskimi i starsze wydania), pozostałe muzealia (ikonografia) i archiwalia,
  3. nagrania- archiwum Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina- archiwum Festiwalu „Chopin i Jego Europa”,
  4. monografie naukowe oraz czasopisma.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby grup docelowych, oczekujących m.in. powszechnego i bezpłatnego dostępu on-line do dziedzictwa chopinowskiego, możliwości tworzenia aplikacji muzycznych i edukacyjnych oraz przeszukiwania zasobów wedle różnych kryteriów. Treści udostępnione w ramach projektu cechuje wysoki stopień niepowtarzalności, często są unikatowe w skali światowej. Zbiory objęte projektem zostaną zdigitalizowane, opatrzone metadanymi i komentarzami merytorycznymi najwyższej jakości, a następnie wprowadzone do portalu internetowego, umożliwiającego dostęp do materiałów, krzyżowe przeszukiwanie danych, a także dostęp do plików binarnych. W ramach projektu planuje się także publikację całości twórczości Chopina w postaci partytur w wolnym dostępie w formatach xml, pdf, humdrum oraz stworzenie modułów analizy muzykologicznej (przeszukiwanie, wizualizacja, analiza statystyczna). Portal będzie wyposażony w interfejsy dostępu przez WWW, a także dedykowane aplikacje mobilne (platformy Android oraz iOS). Całość wyposażona będzie w API umożliwiające eksport i wymianę danych. Struktura umożliwi wykorzystanie platformy do prezentacji dziedzictwa muzycznego innych polskich kompozytorów oraz innych wydarzeń muzycznych. Całość wytworzonych w wyniku realizacji projektu zasobów cyfrowych zostanie w pełni udostępniana bezpłatnie.

Instytucja realizująca projekt:

  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Информация

Дата размещения:
18 мая 2021; 15:03 (HCyfrowa )
Дата правки:
15 июня 2021; 17:24 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwala na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez Internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej

Celem projektu jest rozbudowa pilotażowej wersji korpusu łaciny średniowiecznej – nowatorskiego przedsięwzięcia, które pozwoliło udostępnić badaczom na zasadach open access zawierający około 5 milionów segmentów ogólny korpus języka łacińskiego używanego w średniowieczu. Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie bazy źródłowej, kontrolę jej reprezentatywności oraz obróbkę tekstów na potrzeby przeszukiwania i analizy statystycznej.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах