Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Учреждения:
Biblioteka Narodowa (Руководящий инстанция)

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

Celem projektu „POLONA dla naukowców” jest stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e–usługi publicznej „POLONA dla naukowców”, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie tę z materiałami źródłowymi oraz zwiększy dostęp do wyników prac naukowych. 

W ramach projektu zostanie udostępniona nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między uczestnikami projektów badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane. Wprowadzone rozwiązania umożliwią zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych, jak i ich interakcję. 

E-usługa „POLONA dla naukowców” dostarczy nowych funkcji bazując na serwisach i zasobie ponad 3 milionów publikacji dostarczanych obecnie przez Repozytorium Cyfrowe BN.


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Информация

Дата размещения:
18 мая 2021; 14:12 (HCyfrowa )
Дата правки:
15 июня 2021; 15:55 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах