Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Institutions:
Biblioteka Narodowa (Lead institution)

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

Celem projektu „POLONA dla naukowców” jest stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e–usługi publicznej „POLONA dla naukowców”, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie tę z materiałami źródłowymi oraz zwiększy dostęp do wyników prac naukowych. 

W ramach projektu zostanie udostępniona nowoczesna i uniwersalna platforma komunikacji między uczestnikami projektów badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane. Wprowadzone rozwiązania umożliwią zarówno wyodrębnianie poszczególnych projektów badawczych, jak i ich interakcję. 

E-usługa „POLONA dla naukowców” dostarczy nowych funkcji bazując na serwisach i zasobie ponad 3 milionów publikacji dostarczanych obecnie przez Repozytorium Cyfrowe BN.


#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
18 May 2021; 14:12 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 15:55 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.