Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || E-usługa OMNIS

Institutions:
Biblioteka Narodowa (Lead institution)
Deadline:
1.01.2016-31.12.2020

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. 

W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi: 

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej; 
  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz archiwizację ważnych dokumentów i publikacji; 
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie informacji o istniejących i planowanych publikacjach. 

Odbiorcami projektu „e-usługa OMNIS” będą trzy grupy interesariuszy, w tym przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, bibliotekarze), podmioty instytucjonalne (w tym głównie biblioteki) oraz przedsiębiorcy działający na rynku wydawniczym i w obrębie branży kreatywnej. 
OMNIS to: 
- nowa jakość e-usług publicznych; 
- jeden punkt dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek w kraju oraz bieżącej oferty wydawniczej; 
- zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie; 
- zwiększenie efektywności zarządzania zasobami bibliotecznymi w Polsce; 
- wzrost wykorzystania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy interesariuszy; 
- dostarczenie precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych, opracowanych według jednolitych zasad; 
- zabezpieczenie zasobów cyfrowych i ich długoterminowa archiwizacja; 
- zwiększenie ochrony prawno-autorskiej; 
- poprawa warunków pracy badawczej naukowców; 
- zmniejszenie kosztów archiwizacji zbiorów, utrzymania i rozwijania rozproszonych systemów wspierających lokalne biblioteki; 
- możliwość włączenia zasobów krajowych do globalnych sieci danych bibliotecznych

Instytucja realizująca projekt:

  • Biblioteka Narodowa

 

 


#PolskaHumanistykaCyfrowa

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Information

Added on:
16 May 2021; 13:31 (HCyfrowa )
Edited on:
15 June 2021; 10:55 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.