Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || E-usługa OMNIS

Instytucje:
Biblioteka Narodowa (Instytucja kierująca)
Termin:
1.01.2016-31.12.2020

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. 

W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi: 

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej; 
  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz archiwizację ważnych dokumentów i publikacji; 
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie informacji o istniejących i planowanych publikacjach. 

Odbiorcami projektu „e-usługa OMNIS” będą trzy grupy interesariuszy, w tym przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, bibliotekarze), podmioty instytucjonalne (w tym głównie biblioteki) oraz przedsiębiorcy działający na rynku wydawniczym i w obrębie branży kreatywnej. 
OMNIS to: 
- nowa jakość e-usług publicznych; 
- jeden punkt dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek w kraju oraz bieżącej oferty wydawniczej; 
- zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie; 
- zwiększenie efektywności zarządzania zasobami bibliotecznymi w Polsce; 
- wzrost wykorzystania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy interesariuszy; 
- dostarczenie precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych, opracowanych według jednolitych zasad; 
- zabezpieczenie zasobów cyfrowych i ich długoterminowa archiwizacja; 
- zwiększenie ochrony prawno-autorskiej; 
- poprawa warunków pracy badawczej naukowców; 
- zmniejszenie kosztów archiwizacji zbiorów, utrzymania i rozwijania rozproszonych systemów wspierających lokalne biblioteki; 
- możliwość włączenia zasobów krajowych do globalnych sieci danych bibliotecznych

Instytucja realizująca projekt:

  • Biblioteka Narodowa

 

 


#PolskaHumanistykaCyfrowa

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Zobacz także

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla bibliotek 2.0

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

Projekt powstał z inicjatywy Biblioteki Narodowej, która od wielu lat prowadzi działania związane z digitalizacją oraz udostępnianiem swoich zasobów w postaci elektronicznej. Realizacja projektu pozwala na znaczny pod względem ilościowym i jakościowym postęp w zdalnym dostępie przez Internet do najcenniejszych i najstarszych zasobów piśmiennictwa polskiego.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.