Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Logo projektu | UMK
Data dodania: 29.03.2017

Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study)

Instytucje:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Instytucja kierująca)
Miejscowości:
Toruń
Dziedziny:
Bibliologia i informatologia
Termin:
2.09.2015-31.12.2017

Projekt badawczy NCN 2014-2017 pt. Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (ang. Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study) dotyczy analizy rozwoju nauk humanistycznych i społecznych (HS) w Polsce przy wykorzystaniu metodologii wizualizacji.

Planujemy z zasobów cyfrowych bibliotek, repozytoriów i baz danych odfiltrować metadane publikacji naukowych (HS), zdeponowanych w ostatnich 7 latach i zobaczyć jak zmieniała się tematyka, z jakich obszarów naukowcy współpracują, jakie instytucje i ośrodki badawcze były/są wiodącymi.

Celem technicznym niniejszego projektu jest wieloaspektowa analiza dynamiki cyfryzacji polskich zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W społecznym kontekście chcemy rozpowszechniać wiedzę o wizualizacji danych naukowych i naukometrii wizualnej wśród akademików i wszystkich zainteresowanych rozwojem nauki. Na obecnym etapie do badań wytypowano zasoby polskich bibliotek cyfrowych dostępnych na platformie FBC (Federacji Bibliotek Cyfrowych).

Otwarte kody/technolgie, otwarta nauka, otwarte modele współpracy, jako przeciwwaga dla hermetyczności wczorajszego modelu nauki - takie aktywności należy wspierać i promować. Promować i popularyzować, np. poprzez długofalowe badania rozwoju polskich zasobów cyfrowych.

Na etapie początkowym niezbędne będzie stworzenie roboczej bazy danych na podstawie danych bibliograficznych platformy FBC i odpowiednich bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Według założeń, działania te pozwolą zidentyfikować współczesną strukturę otwartych cyfrowych zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, wykryć dynamikę zmian od 2007 roku.

Za jednostki analizy posłużą najbardziej standardowe w takich zadaniach metadane: tytuły, autorzy, słowa kluczowe, opisy dokumentów, rok publikacji, deskryptory przedmiotowe oraz takie pola opisowe, które pozwolą na zidentyfikowanie np. dziedziny, specjalizacji, tematyki badań w danym artykule naukowym.

W celu zaprojektowania niezbędnego w kolejnych etapach badań Tezaurusa zostaną przetworzone statystycznie i poddane analizie relacje słów kluczowych i deskryptorów tematycznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tej fazie badań będzie pomocna lista synonimów dla wybranego tematu, zostanie ona skonstruowana w oparciu o analizę statystyczną słów kluczowych i terminów występujących w tytule, opisie i deskryptorach.

(ze strony www realizatorów projektu)

Informacje

Powiązane z projektem


Zobacz także

16.01.2019

Mniejszości Narodowe i Etniczne w Europie

Miedzynarodowy projekt prowadzony przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations, w ktorym  brał udzial Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, został zakończony.  

08.05.2019

Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania  raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Przecież to system prawny winien być odbiciem umowy społecznej zawartej z woli wszystkich Polaków, zgodnie z którą powinny być sprawowane rządy w Państwie. Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie  i  Obywatelski Think Thank  zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. 

13.09.2018

Szaleństwo i nauka o literaturze. Bezgranicza naukowego literaturoznawstwa Borisa Isaakowicza Jarcho

__________________________________________

14.04.2016

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu, prowadzonego od 2009 roku, jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce. Poszukujemy łączących doświadczenie ludzkie w całość pojęć, struktur – poszukujemy nowych perspektyw poznawczych. Pracujemy nad aparaturą opisującą doświadczany przez nas wszystkich świat. Stopniowo budujemy także refleksję metanaukową – rozwijając badania w zakresie teorii języka, teorii umysłu, ogólnej metodologii nauk, antropologii kultury i innych dziedzin.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.