Polish Studies Bulletin

Research project

Logo projektu | UMK
Added on: 29.03.2017

Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study)

Institutions:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Lead institution)
Cities/towns:
Toruń
Fields:
Bibliologia i informatologia
Deadline:
2.09.2015-31.12.2017

Projekt badawczy NCN 2014-2017 pt. Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (ang. Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study) dotyczy analizy rozwoju nauk humanistycznych i społecznych (HS) w Polsce przy wykorzystaniu metodologii wizualizacji.

Planujemy z zasobów cyfrowych bibliotek, repozytoriów i baz danych odfiltrować metadane publikacji naukowych (HS), zdeponowanych w ostatnich 7 latach i zobaczyć jak zmieniała się tematyka, z jakich obszarów naukowcy współpracują, jakie instytucje i ośrodki badawcze były/są wiodącymi.

Celem technicznym niniejszego projektu jest wieloaspektowa analiza dynamiki cyfryzacji polskich zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W społecznym kontekście chcemy rozpowszechniać wiedzę o wizualizacji danych naukowych i naukometrii wizualnej wśród akademików i wszystkich zainteresowanych rozwojem nauki. Na obecnym etapie do badań wytypowano zasoby polskich bibliotek cyfrowych dostępnych na platformie FBC (Federacji Bibliotek Cyfrowych).

Otwarte kody/technolgie, otwarta nauka, otwarte modele współpracy, jako przeciwwaga dla hermetyczności wczorajszego modelu nauki - takie aktywności należy wspierać i promować. Promować i popularyzować, np. poprzez długofalowe badania rozwoju polskich zasobów cyfrowych.

Na etapie początkowym niezbędne będzie stworzenie roboczej bazy danych na podstawie danych bibliograficznych platformy FBC i odpowiednich bibliotek i repozytoriów cyfrowych. Według założeń, działania te pozwolą zidentyfikować współczesną strukturę otwartych cyfrowych zasobów naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, wykryć dynamikę zmian od 2007 roku.

Za jednostki analizy posłużą najbardziej standardowe w takich zadaniach metadane: tytuły, autorzy, słowa kluczowe, opisy dokumentów, rok publikacji, deskryptory przedmiotowe oraz takie pola opisowe, które pozwolą na zidentyfikowanie np. dziedziny, specjalizacji, tematyki badań w danym artykule naukowym.

W celu zaprojektowania niezbędnego w kolejnych etapach badań Tezaurusa zostaną przetworzone statystycznie i poddane analizie relacje słów kluczowych i deskryptorów tematycznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tej fazie badań będzie pomocna lista synonimów dla wybranego tematu, zostanie ona skonstruowana w oparciu o analizę statystyczną słów kluczowych i terminów występujących w tytule, opisie i deskryptorach.

(ze strony www realizatorów projektu)

Information

Funding:
NCN
Contact:
wizualizacjanauki@umk.pl

Related to the project


See also

16.01.2019

Mniejszości Narodowe i Etniczne w Europie

Miedzynarodowy projekt prowadzony przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations, w ktorym  brał udzial Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, został zakończony.  

08.05.2019

Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania  raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Przecież to system prawny winien być odbiciem umowy społecznej zawartej z woli wszystkich Polaków, zgodnie z którą powinny być sprawowane rządy w Państwie. Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie  i  Obywatelski Think Thank  zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. 

13.09.2018

Szaleństwo i nauka o literaturze. Bezgranicza naukowego literaturoznawstwa Borisa Isaakowicza Jarcho

__________________________________________

14.04.2016

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu, prowadzonego od 2009 roku, jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce. Poszukujemy łączących doświadczenie ludzkie w całość pojęć, struktur – poszukujemy nowych perspektyw poznawczych. Pracujemy nad aparaturą opisującą doświadczany przez nas wszystkich świat. Stopniowo budujemy także refleksję metanaukową – rozwijając badania w zakresie teorii języka, teorii umysłu, ogólnej metodologii nauk, antropologii kultury i innych dziedzin.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.