Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 27.02.2024
Заявки принимаются до: 15.05.2024

Program Ulam NAWA

Доннатор/организатор:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór w VI edycji programu, który umożliwia przyjazdy do Polski naukowców z zagranicy, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. 

W ramach Programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych;

- odbycie stażu podoktorskiego;

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Nabór w tegorocznej edycji prowadzony będzie od 15 lutego 2024 do 15 maja do godz.15:00 czasu lokalnego, w systemie teleinformatycznym NAWA. 

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Ważne zmiany w naborze 2024

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1) stypendium miesięczne w wysokości 7500 zł

2) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w Polsce w wysokości 4000 zł miesięcznie

3) ryczałt na koszty podróży w zależności od kraju przyjazdu

4) wsparcie na pobyt dzieci lub dla osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji Projektu obejmuje okres realizacji mobilności (okres pobytu w ośrodku goszczącym) plus 3 miesiące. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie realizacji programu.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
27 февраля 2024; 17:52 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
27 февраля 2024; 17:52 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах