Полонистический бюллетень

Стипендия

George Milton/Pexels
Дата размещения: 15.09.2023
Заявки принимаются до: 23.10.2023

Stypendia dziennikarskie FWPN

Доннатор/организатор:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udzialu w konkursie.

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

-      wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w Europie i na świecie;

-      funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-      codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-      ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 Euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać CV oraz jedną reprezentatywną publikację, koncepcję planowanej pracy oraz plan kosztów.  

Wnioski można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
15 сентября 2023; 21:37 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
15 сентября 2023; 21:37 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах