Полонистический бюллетень

Стипендия

Pexels | Zdj. Giftpundits.com z Pexels
Дата размещения: 31.10.2021
Заявки принимаются до: 15.11.2021

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych, artystycznych lub studyjnych w akredytowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych.

Oferowane są trzy typy stypendiów:

- stypendia podoktoranckie – umożliwiają badaczom lub artystom, którzy ukończyli studia doktoranckie podjąć badania podoktoranckie w USA przez okres 3-9 miesięcy.

- stypendia dla osób nieposiadających stopnia doktora – pozwalają osobom z tytułem magistra na prowadzenie badań w USA przez okres 3-9 miesięcy.

 - stypendia dla wykładowców – umożliwiają wykładowcom uniwersyteckim prowadzenie zajęć na uczelniach amerykańskich przez okres do 10 miesięcy. Stypendia kierowane są przede wszystkim do polonistów, powinny dotyczyć prowadzenia zajęć z obszaru języka polskiego, historii i kultury polskiej.

O stypendium mogą się starać wyłącznie obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka na stałe mieszkający w Polsce. Polacy mieszkający poza granicami Polski nie mogą uczestniczyć w tym programie.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, wystarczająca do prowadzenia formalnych i nieformalnych rozmów na tematy praktyczne, społeczne i zawodowe oraz do przeprowadzenia proponowanych badań. Znajomość języka angielskiego jest oceniana podczas rozmów kwalifikacyjnych w Warszawie.

Stypendia wahają się od 2000 do 3000 USD miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania/zakwaterowania i mogą zależeć od czasu trwania pobytu i miejsca nauki.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
31 октября 2021; 21:12 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
31 октября 2021; 21:12 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах