Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Pexels | Zdj. Giftpundits.com z Pexels
Added on: 31.10.2021
Deadline for submitting applications: 15.11.2021

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych, artystycznych lub studyjnych w akredytowanych uczelniach w Stanach Zjednoczonych.

Oferowane są trzy typy stypendiów:

- stypendia podoktoranckie – umożliwiają badaczom lub artystom, którzy ukończyli studia doktoranckie podjąć badania podoktoranckie w USA przez okres 3-9 miesięcy.

- stypendia dla osób nieposiadających stopnia doktora – pozwalają osobom z tytułem magistra na prowadzenie badań w USA przez okres 3-9 miesięcy.

 - stypendia dla wykładowców – umożliwiają wykładowcom uniwersyteckim prowadzenie zajęć na uczelniach amerykańskich przez okres do 10 miesięcy. Stypendia kierowane są przede wszystkim do polonistów, powinny dotyczyć prowadzenia zajęć z obszaru języka polskiego, historii i kultury polskiej.

O stypendium mogą się starać wyłącznie obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka na stałe mieszkający w Polsce. Polacy mieszkający poza granicami Polski nie mogą uczestniczyć w tym programie.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, wystarczająca do prowadzenia formalnych i nieformalnych rozmów na tematy praktyczne, społeczne i zawodowe oraz do przeprowadzenia proponowanych badań. Znajomość języka angielskiego jest oceniana podczas rozmów kwalifikacyjnych w Warszawie.

Stypendia wahają się od 2000 do 3000 USD miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania/zakwaterowania i mogą zależeć od czasu trwania pobytu i miejsca nauki.

Information

Added on:
31 October 2021; 21:12 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
31 October 2021; 21:12 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.