Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 04.11.2019
Заявки принимаются до: 06.12.2019

Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021

Город:
Bucharest

Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.   

Program stypendialby skierowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. Aplikujący muszą posiadać stopień doktora nauk. Preferowani są kandydaci u progu kariery naukowej, którzy nie korzystali dotąd z programu NEC. 

Dla osób, które nie są obywatelami Rumunii, przewidziano pobyt 10-miesięczny (od października 2020 r.) lub 5-miesięczny (od marca 2021 r.). Beneficjenci stypendium będą prowadzić własny projekt naukowy oraz uczestniczych w życiu naukowym Insytutu. Wymagane jest złożenie pracy ukazującej wyniki badań, która zostanie włączona do publikacji NEC. 

Stypendium obejmuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 euro, zakwaterowanie z zapewnionym miejscem do pracy, zwrot kosztów podróży z kraju rodzinnego do Rumunii. Osobom, które wybiorą opcję stypendium całorocznego oferuje się możliwość opłacenia kwerendy badawczej w instytucji zagranicznej (1500 euro przeznaczone na dojazd, zakwaterowanie i bieżące wydatki). 

Aplikacje należy przesyłać na adres: applications@nec.ro

Информация

Ключевые слова:
Опубликовал:

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах