Biuletyn Polonistyczny

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Uniwersytet Łódzki

Ruszyła IV edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs ma za zadanie promocję badań i publikacji humanistycznych.

Prace (1 egzemplarz - dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej - wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej) można przesyłać do 6 kwietnia 2018 r. na adres:

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (042 635-40-14, e-mail: br@uni.lodz.pl). Osoby, których dzieła dostaną się do ostatniego etapu konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych 5 egzemplarzy prac.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są: prof. Jan Strelau (SWPS), za książkę Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania, dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN) nagrodzona za pracę Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza oraz dr Dorota Sajewska (Insytut Kultury Polskiej UW), którą nagrodzono za dzieło Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny.

Zobacz także:

Szczegóły konkursu:

Instytucje nadzorujące konkurs:
Słowa kluczowe: humanistyka, Kotarbiński, promocja,
Termin zgłoszeń: 6 kwietnia 2018
Data dodania konkursu: 28 stycznia 2018; 21:38
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto