Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 12.05.2019
Termin zgłoszeń: 30.05.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców - przyjazdy

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi izagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa dotyczy następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korei, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

- będące absolwentami szkół średnich w kraju zamieszkania, posiadającymi w momencie zakończenia naboru do Programu świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania na dowolnym kierunku i typie uczelni, lub

- będące studentami w zagranicznych uczelniach, lub

- odbywające studia doktoranckie w zagranicznych uczelniach lub w instytucjach naukowych, lub

- będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni – ubiegające się oprzyjęcie na kolejny stopień kształcenia,lub

- będące pracownikami naukowymi, dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi zagranicznych uczelni lub instytutów naukowych, zgłoszone przez zagraniczne instytucje partnerskie w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub współpracy bilateralnej.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

- odbycie stażu naukowego;

- odbycie studiów częściowych;

- odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów doktoranckich);

- studia wyższe mogą być poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów;

- wizyta studyjna;

- pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

- prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

- inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Przyjazdy mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

05.04.2019

Polonista – Program dla studentów polonistyki i studiów polskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce. 

17.12.2018

Diamentowy Grant 2019

Ruszył nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

22.10.2018

IV edycja Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

Certyfikatem „Studia z Przyszłością”  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

29.01.2019

Praktykuj w kulturze

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w wiosennej edycji konkursu realizowanego w ramach programu „Kadra Kultury” na staże w instytucjach kultury.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.