Polish Studies Newsletter

Article / interview

03.04.2023

DIAMAS zbiera potrzeby wydawnictw dotyczące czasopism OA / ankieta i spotkanie

Serdecznie zapraszamy wydawnictwa i dostawców usług wydawniczych do wypełnienia ankiety europejskiego projektu DIAMAS na temat publikowania instytucjonalnego, a w szczególności wydawania czasopism w otwartym dostępie. To właśnie dzięki Państwa odpowiedziom partnerzy w projekcie poznają lepiej publikowanie instytucjonalne jako istotny aspekt komunikacji naukowej i opracują odpowiednie zasoby, narzędzia, polityki i strategie, które wspomogą wydawców czasopism naukowych w Europie, w tym w Polsce. 

Odpowiedzi zbierane są do 30 kwietnia br.

logo projektu DIAMAS

Link do ankiety: https://eua.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_83cL5yzIoqsReSi


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o spotkaniu na temat projektu DIAMAS i ankiety, które odbyło się 13 kwietnia 2023 roku (link).


 

W razie pytań prosimy o kontakt z Martą Błaszczyńską: marta.blaszczynska@ibl.waw.pl.


DIAMAS jest projektem finansowanym przez UE, którego celem jest wsparcie wydawnictw diamentowych (wydających czasopisma w otwartym dostępie bez dodatkowych kosztów po stronie autorów i autorek oraz czytelników i czytelniczek) i instytucjonalnych poprzez wyznaczanie standardów, zwiększanie widoczności i promowanie różnorodnego pejzażu wydawniczego. Partnerzy projektu traktują tę ankietę jako punkt wyjścia do zrozumienia publikowania instytucjonalnego w Europie.

Information

Added on:
3 April 2023; 16:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 April 2023; 14:16 (Mariola Wilczak)

See also

27.07.2020

Pomóż OPERAS poznać czasopisma i platformy otwartego dostępu, które są bezpłatne dla czytelników i autorów

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety poświęconej czasopismom open access funkcjonującym w tzw. “modelu diamentowym”, tj. niepobierających opłat ani od czytelników ani od autorów. Ponadto, rozpoczynamy działania mające na celu stworzenie listy czasopism diamentowych, które nie są jeszcze uwzględnione w głównych bazach danych, takich jak DOAJ.

22.04.2021

Crowdfunding w naukach społecznych i humanistycznych - ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań prowadzonych na potrzeby europejskiego projektu TRIPLE.  Ankieta dotyczy finansowania nauki oraz crowdfundingu, czyli praktyki finansowania projektu lub przedsięwzięcia poprzez zbieranie stosunkowo niewielkich kwot od dużej liczby osób zazwyczaj za pośrednictwem internetu. Przykładami najbardziej popularnych platform crowdfundingowych są Kickstarter, Indiegogo, Wspieram.to czy PolakPotrafi.pl. 

05.03.2021

OPERAS business models survey on open access books

https://jisc.onlinesurveys.ac.uk/operas-business-models-survey-on-open-access-books

25.05.2020

TRIPLE User Research Survey - zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat praktyk badawczych związanych z użyciem technologii cyfrowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań użytkowników prowadzonych w ramach europejskiego projektu H2020 TRIPLE (https://www.gotriple.eu/). Ankieta skierowana jest w szczególności do europejskich badaczy i pracowników naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HS) na wszystkich etapach kariery zawodowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.