Polish Studies Bulletin

Article / interview

22.11.2018

Dr Justyna Gorzkowicz, zwyciężczyni 1. edycji Konkursu Publikuj.dr, o swoim udziale w Konkursie

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że rok od pierwszej edycji Konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr. drukiem ukazała się praca dr Justyny Gorzkowicz "W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza", dofinansowana w ramach I nagrody w Konkursie. Z tej okazji Autorka podzieliła się z Redakcją swoim wspomnieniem o udziale w konkursie i zmianie, którą wniósł w jej życie.

Gdy wysyłałam swoje zgłoszenie do konkursu “Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr w IBL PAN, mieszkałam już w Wielkiej Brytanii. Miałam okazję zapoznać się, jak temat ogłaszania wyników badań (i ich obecności w świecie wirtualnym), funkcjonuje w tamtejszych kręgach akademickich. Zauważyłam, że droga, która w popularyzacji nauk (zwłaszcza humanistycznych) na Zachodzie jest już utarta, w Polsce zaczyna być w trakcie  odkrywania i tworzenia indywidualnych ścieżek. Nie ulega wątpliwości, iż stosunkowo łatwiej za pomocą wizualizacji upowszechniać wiedzę, która oparta jest o dane statystyczne. Tego typu praktyki są od lat stosowane w nauce polskiej i to z dużym powodzeniem. W badaniach literaturoznawczych czy językoznawczych nie jest to prostym zadaniem. Nie znaczy jednak, że niemożliwym. Mając to przekonanie, zdecydowałam się ubiegać o nagrodę “Biuletynu Polonistycznego", który stał się platformą prezentacji i popularyzacji polskiego życia naukowego na najwyższym światowym poziomie.

Bardzo ucieszyła mnie formuła konkursu zachęcająca do ujęcia niezwykle kreatywnego, bo za pomocą przekazu multimedialnego, tematu popularyzacji obronionych w pracy doktorskiej wyników własnych badań. To wyjście naprzeciw stosowanych w nauce poza granicami Kraju metodom powstałym w odpowiedzi na szybki wzrost popularności nowych mediów. Zmieniły one bezpowrotnie sposób postrzegania relacji zachodzących pomiędzy tekstem, obrazem i dźwiękiem oraz jego udziału w popularyzacji wyników badań.

Interesowało mnie niesłychanie jak młodzi humaniści w Polsce podejmą ten temat. To było dla mnie wyzwanie i nauka. Bardzo dziękuję za ten konkurs. Dzięki niemu nie tylko możliwe było ukazanie się mojej książki, która powstała w oparciu o prace doktorską, ale także dalsze rozwijanie własnych kompetencji cyfrowych jako badacza.

dr Justyna Gorzkowicz


Książka Justyny Gorzkowicz W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza ukazała się nakładem Pewnego Wydawnictwa w Kielcach. Projekt graficzny okładki: Jarosław Solecki. Opracowanie redakcyjne: Adam Cedro, ISBN 978-83-63518-23-3

Pewne Wydawnictwo, Kielce 2018, www.pewne.eu
Publikacja dofinansowana przez Instytut Badań Literackich PAN w ramach I nagrody w konkursie „Biuletynu Polonistycznego” Publikuj.dr oraz Culture Lab Foundation (UK)

Information

Interlocutor:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

See also

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

12.06.2018

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.