Polish Studies Newsletter

Article / interview

16.03.2023

Europejski projekt TRIPLE przedstawia swój końcowy rezultat – platformę GoTriple

W marcu dobiega końca projekt TRIPLE zrealizowany w ramach Horyzontu 2020. Jego głównym rezultatem jest GoTriple – innowacyjna wielojęzyczna platforma dla nauk humanistycznych i społecznych (HS), umożliwiająca odkrywanie zasobów badawczych z wielu różnych dyscyplin w ramach domeny HS: publikacji i danych badawczych, opisów projektów czy profili badaczy.

TRIPLE_LOGO

Od 2019 roku 22 partnerów z 15 krajów pracowało nad rozwojem wielojęzycznej platformy GoTriple, która obejmuje 11 języków (niemiecki, francuski, słoweński, ukraiński, hiszpański, portugalski, chorwacki, polski, angielski, włoski, grecki) i 27 dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Serwis jest częścią katalogu usług OPERAS. Dzięki  innowacyjnym funkcjonalnościom umożliwia zarówno odkrywanie treści, jak i nawiązywanie współpracy: system rekomendacji sugeruje publikacje, autorów i projekty na podstawie wcześniejszych zapytań, Trust Building System umożliwia użytkownikom łączenie się w społeczności, serwis naukowego crowdfundingu wspiera naukowców w rozwijaniu strategii komunikacyjnych i zdobywaniu wstępnego finansowania dla ich projektów. Za pośrednictwem Pundit – internetowego narzędzia do adnotacji, użytkownicy mogą umieszczać swoje notatki w publikacjach online i dzielić się nimi z innymi.  Osoby korzystające z serwisu mogą również badać i analizować wyniki wyszukiwania za pomocą dwóch opcji wizualizowania danych (Streamgraph i Knowledge Map).

Celem GoTriple jest wspieranie budowania sieci akademickich, rozwijanie społeczności ekspertów i popularyzowanie wyników badań w społeczeństwie. Po zarejestrowaniu się na platformie użytkownicy GoTriple mogą w swoim profilu zaprezentować specjalistyczną wiedzę, projekty, w które są zaangażowani, a także kontaktować się ze sobą poprzez zintegrowany czat.

W trakcie realizacji projektu powstały także: wielojęzyczny słownik oparty na Library of Congress Subject Headings (LCSH), który został opracowany specjalnie na potrzeby platformy, TRIPLE Training Toolkit, opracowania powstałe w ramach projektu oraz artykuły naukowe opublikowane przez członków konsorcjum.


Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: project.gotriple.eu

Platforma GoTriple jest dostępna pod adresem: gotriple.eu


Infrastruktura badawcza OPERAS

OPERAS jest infrastrukturą badawczą wspierającą otwartą komunikację naukową w naukach społecznych i humanistycznych (HS) w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jej misją jest koordynacja i łączenie zasobów w Europie w celu efektywnego zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych europejskich naukowców w dziedzinach HS. Wypełniając swoją misję OPERAS zapewnia społeczności badawczej brakujące ogniwa, które są potrzebne do wyszukiwania, uzyskiwania dostępu, tworzenia, edytowania, rozpowszechniania oraz łatwej i skutecznej walidacji wyników HS w całej Europie i umożliwia dziedzinom HS ponowne odkrycie siebie w nowym paradygmacie otwartej nauki. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest członkiem grupy zarządzającej konsorcjum OPERAS.


Kontakt:

Sona Arasteh (Communication Officer TRIPLE Project)

arasteh@maxweberstiftung.de

 

Osoba kontaktowa w IBL PAN:

dr Tomasz Umerle

tomasz.umerle@ibl.waw.pl

Information

Added on:
16 March 2023; 11:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 March 2023; 11:02 (Mariola Wilczak)

See also

16.07.2021

OPERAS i Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych

Europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski.

25.05.2020

TRIPLE User Research Survey - zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat praktyk badawczych związanych z użyciem technologii cyfrowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań użytkowników prowadzonych w ramach europejskiego projektu H2020 TRIPLE (https://www.gotriple.eu/). Ankieta skierowana jest w szczególności do europejskich badaczy i pracowników naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HS) na wszystkich etapach kariery zawodowej.

22.04.2021

Crowdfunding w naukach społecznych i humanistycznych - ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, która jest częścią badań prowadzonych na potrzeby europejskiego projektu TRIPLE.  Ankieta dotyczy finansowania nauki oraz crowdfundingu, czyli praktyki finansowania projektu lub przedsięwzięcia poprzez zbieranie stosunkowo niewielkich kwot od dużej liczby osób zazwyczaj za pośrednictwem internetu. Przykładami najbardziej popularnych platform crowdfundingowych są Kickstarter, Indiegogo, Wspieram.to czy PolakPotrafi.pl. 

10.06.2019

IBL PAN, OPERAS, TRIPLE

The European Commission will finance the project TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) under the Horizon 2020 framework with approx. 5,6 million Euros for a duration of 42 months. TRIPLE will be a dedicated service of the OPERAS research infrastructure and will become a strong service in the EOSC marketplace. TRIPLE will help social sciences and humanities (SSH) research in Europe to gain visibility, to be more efficient and effective, to improve its reuse within the SSH and beyond, and to dramatically increase its societal impact. Work is expected to start this fall.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.