Polish Studies Newsletter

Article / interview

27.04.2021

Rok Norwidowski w Pewnym Wydawnictwie

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883). Z tej okazji Pewne Wydawnictwo przygotowało szereg publikacji poświęconych jednemu z najwybitniejszych polskich twórców. Było to o tyle naturalne, że właściciel oficyny jest norwidologiem i popularyzatorem tej twórczości. Od lat prowadzi dedykowany Norwidowi salon norwidana.blogspot.com, założył i administruje liczącą trzy tysiące członków grupą Norwid na Facebooku, prowadzi na tej platformie rocznicową stronę, na której gromadzone są informacje o wydarzeniach Roku Norwidowskiego (Norwid2021). Jako osobie znającej środowisko norwidologów oraz bibliografię związanych z twórcą publikacji łatwiej mu było przygotować dedykowaną obchodom kolekcję oryginalnych i wartościowych publikacji, uzupełniających i poszerzających naszą wiedzę o twórcy Promethidiona.

plakat Roku Norwidowskiego

Główną inicjatywą wydawnictwa jest stworzenie serii Pewne Norwidana, nad którą czuwa naukowy komitet redakcyjny złożonym z norwidologów z różnych ośrodków akademickich (Grażyna Halkiewicz-Sojak, Piotr Chlebowski, Tomasz Korpysz, Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński, Marek Stanisz). Otwiera ją książka Józefa Franciszka Ferta Życie Cypriana Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin, będąca wprowadzeniem w biografię i twórczość poety. Oprócz zarysu biografii książka prezentuje główne motywy twórczości, daje rys edytorskich dziejów dzieł poety, informuje o głównych inicjatywach i dokonaniach norwidologii, podaje podstawową bibliografię i przynosi antologię najważniejszych wierszy Norwida.

Kolejny wydany tom to Cyprian Norwid, „Nie są nasze – pieśni nasze”. Wiersze religijne, w opracowaniu, ze wstępem i komentarzem Stefana Sawickiego, redaktora naczelnego krytycznej edycji Dzieł wszystkich poety i rocznika „Studia Norwidiana”. Oprócz cennego wstępu, pokazującego wymiary chrześcijaństwa i poziomy jego obecności w twórczości Norwida, ogromną wartością wyboru jest szeroki i różnorodny komentarz, pozwalający zrozumieć zawiłości i skomplikowanie języka tej poezji. W moim przekonaniu jest to najlepsza w historii antologia wierszy Norwida.

W maju ukaże się kolejna książka: Norwid. Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim, w opracowaniu Józefa F. Ferta. To uwspółcześniająca Norwida antologia jego myśli obywatelskiej, zawierająca wybór wypowiedzi na tematy społeczne, poprzedzona esejem sytuującym myśl Norwida na płaszczyźnie wydarzeń historii XIX wieku.

Tomem następnym będzie autorska monografia Kazimierza Brauna dramatu Za kulisami, przynosząca nie tylko tekst utworu, ale i obszerną dokumentację fotograficzną i zapiski reżyserskie i inscenizacyjne reżysera i norwidologa.

Do końca roku w ramach serii ukaże się jeszcze kilka tytułów.
 

Jako oddzielny druk ukazało się jubileuszowe wydanie Norwidowego wiersza Epos-nasza z ilustracjami do Don Kichota Gustava Doré. Rzecz ma objętość 36 stron.
 

Dobiega końca praca nad okazałym (23,5 x 29 cm, 240 stron) albumem prezentującym twórczość plastyczną Norwida. Album Wierny-portret, opracowany przez Edytę Chlebowską, autorkę wielotomowego Katalogu prac plastycznych Norwida, pokazywać będzie dwieście dzieł ręki Norwida w układzie chronologicznym, często z powiększonymi i całostronicowymi reprodukcjami, pozwalającymi przyjrzeć się technicznym umiejętnościom i stylowi tych prac. Będzie to w zasadzie pierwsza w dziejach recepcji twórcy publikacja pokazująca w tym zakresie i jakości poligraficznej dzieło Norwida jako malarza, grafika i rysownika.
 

W ścisłej współpracy z Fundacją Museion Norwid, która w konkursie Literatura Instytutu Książki zajęła swoimi projektami, przygotowanymi przez Pewne Wydawnictwo jako wykonawcy, dwa miejsca na podium (pierwsze i trzecie), trwają prace nad dwiema szczególnymi rocznicowymi publikacjami: albumem reprodukującym w kolorze autograf Vade-mecum oraz komentowanym i ilustrowanym wydaniem poematu Quidam. Obie książki powinny ukazać się do września.

W ofercie Pewnego Wydawnictwa jest także plakat rocznicowy z fotografią Norwida (42 x 60 cm), który zdobi już wiele bibliotek czy instytucji naukowych i kulturalnych w Polsce i na świecie.

Oferta przygotowana na Rok Norwidowski skierowana jest do każdego odbiorcy. Marzeniem wydawcy jest, by przygotowane książki znalazły miejsce w polskich domach i bibliotekach, gdyż przynoszą informacje o jednym z najwybitniejszych twórców polskiej kultury, o którym warto wiedzieć znacznie więcej.

Information

Download:
Author:
Added on:
27 April 2021; 12:39 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 April 2021; 13:40 (Mariola Wilczak)

See also

28.12.2020

Rok Norwidowski 2021

21 września 2021 roku minie dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji miłośnicy twórczości poety podejmują się nowych inicjatyw i projektów, a także rozwijają te, które prowadzą już od lat. Będziemy informować o nich na naszych łamach.

27.04.2021

O londyńskiej konferencji w "Strefie literatury"

O konferencji interdyscyplinarnej "Cyprian Norwid wczoraj i dziś - w dwusetlecie urodzin poety-emigranta", która w dniach 10-11 kwietnia odbywała się w Londynie, mogliśmy posłuchać dzięki audycji Kingi Michalskiej Norwid - emigrant i Europejczyk w oczach uczestników międzynarodowej konferencji, wyemitowanej 16 kwietnia w "Strefie literatury" Programu 2 Polskiego Radia.

22.11.2018

Dr Justyna Gorzkowicz, zwyciężczyni 1. edycji Konkursu Publikuj.dr, o swoim udziale w Konkursie

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że rok od pierwszej edycji Konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr. drukiem ukazała się praca dr Justyny Gorzkowicz "W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza", dofinansowana w ramach I nagrody w Konkursie. Z tej okazji Autorka podzieliła się z Redakcją swoim wspomnieniem o udziale w konkursie i zmianie, którą wniósł w jej życie.

27.04.2019

Pasja do promowania nauki. Rozmowa z Doktorem Wojciechem Włoskowiczem

Czy popularyzacja i upowszechnianie nauki wiążą się ze sobą? Czy popularyzowanie nauk humanistycznych jest przyjemne? Co zrobić, by było skuteczne? Zapraszamy do rozmowy z Panem Doktorem Wojciechem Włoskowiczem, przedstawicielem dziedziny „nauki humanistyczne” w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.