Polish Studies Bulletin

Article / interview

28.03.2018

Wykłady Krzysztofa Czyżewskiego w Bułgarii – pomost pomiędzy kulturami

Krzysztof Czyżewski - prezes Fundacji „Pogranicze”, to ambasador międzykulturowego dialogu,  o czym można było się przekonać w trakcie jego wizyty w Bułgarii, gdzie w dniach od 7 do 22 marca 2018 na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim w Sofii, Uniwersytecie św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tarnowie oraz na Аmerykańskim Uniwersytecie w Blagoewgradzie, wygłosił cykl wykładów otwartych na temat „Kultura i solidarność, czyli o sztuce współistnienia”.

Krzysztof Czyżewski przyjechał do Bułgarii na zaproszenie Instytut Kultury Polskiej w Sofii, którego celem statutowym jest promocja kultury polskiej w Bułgarii,  w tym też współpraca z uniwersytetami i innymi środowiskami nauki i kultury w Bułgarii.  Moderatorem spotkania w Sofii był Plamen Dojnow – bułgarski poeta i naukowiec, redaktor wiodącej w Bułgarii gazety literackiej „Literaturen Vestnik”. Warto zauważyć, że Dojnow jest bułgarskim poetą, nominowanym do tegorocznej edycji konkursu Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 23-25 marca. Krzysztof Czyżewski jest z wykształcenia polonistą, absolwentem Filologii Polskiej uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, również przewodniczącym jury tej polskiej i europejskiej nagrody, „której celem jest wyróżnienie i promocja zjawisk poetyckich, podejmujących jeden z najistotniejszych dla współczesności tematów – temat wolności, a jednocześnie charakteryzujących się wybitnymi wartościami artystycznymi”.

Wykład Czyżewskiego na Uniwersytecie w Veliko Tarnovo odbył się 20 marca w pięknej sali „Europa”, a gościem honorowym był Dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii Jarosław Godun, który przybył w asyście specjalisty Instytutu ds. promocji kultury Haliny Krystewej, Dziekan Wydziału Filologicznego i kierownik Katedry Slawistyki prof. dr hab. Cenki Ivanovej. Sala audytorium była zapełniona przez wykładowców, doktorantów i studentów uniwersytetu w Veliko Tarnovo z takich między innymi kierunków, jak: Lingwistyka Stosowana z językiem polskim, serbskim i słowackim, Filologia Angielska, Filologia Bułgarska, Translatoryka z językiem polskim.

Krzysztof CzyżewskiNa wstępie przedstawiono imponującą biografię Czyżewskiego, jego działalność filologiczną, teatralną, redaktorską, społeczną - w polskim i międzynarodowym kontekście. W latach 1978-1983, kiedy pracował jako aktor i instruktor w Stowarzyszeniu Teatralnym "Gardzienice", odbył szereg podróży po świecie, głównie do miejsc gdzie zachowała się żywa kultura tradycyjna. Niespodzianką dla słuchaczy było stwierdzenie Krzysztofa Czyżewskiego, że nie jest to jego pierwsza wizyta w Bułgarii, i że bardzo dobrze zna nasz kraj – był w górach Rodopy, kiedy to ze swoim teatrem szukał kontaktu z miejscową ludnością, żeby poznać autentyczne bułgarskie tradycje i obyczaje (zgodnie z ideami Jerzego Grotowskiego i Petera Brucka). Spotkania te Krzysztof Czyżewski określił jako dar, który chciałby dziś oddać. Mówił o różnicach między ideami wolności i ideami współdzielenia, związanymi z pomostem między Ja i Ty. W odpowiedzi na pytanie z audytorium opowiadał o swoich kontaktach ze swoim patronem Czesławem Miłoszem, o jego rzetelnym wpatrywaniu w rzeczywistość i trosce o przyszłość. Dyskusja w dużym stopniu była związana z symbolem mostów i wrażliwości bałkańskich narodów na współistnienie w obszarze wielu, ale też bardzo bliskich sobie kultur.

Margreta Grigorova

(Uniwersytet im. św. Cyryla i św. Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria)

See also

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

23.05.2018

Wileńskie poetki na festiwalu Sarbiewskiego na Mazowszu

XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbył się w dniach 11–12 maja pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Uczestników gościły Płońsk i Ciechanów. W programie festiwalu znalazły się prelekcje, konkursy oraz wystąpienia dotyczące „polskiego Horacego”.

06.06.2018

Podsumowanie XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W zawodach centralnych w etapie pisemnym w Konstancinie pod Warszawą wzięło udział 185 uczniów z kraju i 34 z zagranicy (Litwa, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Rumunia, Grecja, Niemcy, Belgia, Francja), 39 spośród nich uzyskało tytuł laureata Olimpiady.

12.06.2018

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.