Polish Studies Newsletter

New release

Katarzyna Grabias-Banaszewska | Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Added on: 23.05.2019
Linguistics

"Filologia Polska" 2018

Publishing house::
ISBN:
ISNN: 2450-3584

Miło nam gościć na łamach „Filologii Polskiej” tak liczne grono autorów, reprezentujących wiele ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Witamy przedstawicieli Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ołesia Honczara w Dnieprze na Ukrainie, Uniwersytetu Technicznego w Kijowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy za zaufanie, pozostając w nadziei, że nie zawiedziemy. (...) [red. R. Sztyber, wyimek ze Słowa wstępnego do tomu]

Zeszyt jest dedykowany w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Leszkowi Liberze – wieloletniemu pracownikowi Instytutu Filologii Polskiej zielonogórskiej polonistyki akademickiej, wybitnemu znawcy literatury, naszemu Mentorowi i zawsze życzliwemu Koledze. Tom w jego zasadniczej części składa się z czterech działów. Na pierwszy i najobszerniejszy złożyły się rozprawy poświęcone piśmiennictwu osobistemu, drugi zawiera trzy szkice dotyczące życia i przede wszystkim twórczości Bolesława Leśmiana, kolejny dzięki namysłowi trójki badaczy przynosi szereg obserwacji związanych z językowym odzwierciedleniem zapachów oraz innych wrażeń zmysłowych, natomiast ostatni gromadzi pięć artykułów, których autorzy sięgają po problematykę spod znaku szeroko pojmowanych obszarów trzecich. Dział intymistyczny reprezentuje czternaście studiów (...) [R. Sztyber, A. Narolska, fragment Wprowadzenia do zeszytu].

List of contents

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (redaktor naczelny) ● 13

Wprowadzenie do zeszytu (redaktor naczelny i zastępca, Mirosława Szott) ● 17

 

STUDIA I MATERIAŁY

W STRONĘ PIŚMIENNICTWA OSOBISTEGO

TOMASZ ŚLĘCZKA ● 23

Nadawca i odbiorca w Dzienniku wyprawy Stefana Batorego pod Psków Jana Piotrowskiego

RADOSŁAW SZTYBER ● 39

Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje Przewagi

ANETA NAROLSKA ● 53

Głos w sprawie publiczności teatralnej. Siostrzana dusza. Z pamiętników dramaturga Władysława Sabowskiego

IRENEUSZ SIKORA  ● 67

Orzeszkowej dialogi z tradycją: europejska literatura dawna

AGNIESZKA KUNICZUK-TRZCINOWICZ ● 87

Sienkiewicz w świecie przedmiotów – osobiste zapiski pisarza o modzie i architekturze

LESZEK JAZOWNIK ● 97

Miłosny savoir-vivre w świetle listowników dla zakochanych z końca XIX i początkowych dekad XX wieku

IZABELA KOZŁOWSKA ● 119

Między literaturą a polityką – prywatność w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948)

DOROTA KARKUT ● 137

Nostalgiczny spacer po ulicy Nowe Miasto, czyli Kolbuszowa we wspomnieniach matki Janka Bytnara

KONRAD LUDWICKI ● 147

Próba okiełznania „ja” – poglądy Józefa Czapskiego na przykładzie Dzienników

SYLWIA MAJDOSZ ● 157

„Czym ma być dziennik? Wszystkim. Co zawierać? Tylko rzeczy niektóre”. O praktyce diarystycznej Bogdana Wojdowskiego

KATARZYNA WĘGOROWSKA ● 171

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

ELŻBIETA PLEWA ● 185

W pogoni za zrozumieniem: polskie tłumaczenia ekranizacji serii Bridget Jones

PAULINA JATCZAK, MAGDALENA PIETRZAK ● 195

„Ja” rekolekcjonisty w książce Adama Szustaka OP pod tytułem Plaster miodu

EWA SIATKOWSKA ● 209

Kobiety z krwi i kości [Wspomnienia]

NAD TWÓRCZOŚCIĄ BOLESŁAWA LEŚMIANA

MAŁGORZATA ŁUKASZUK ● 241

Czujne istnienie w doczesności. Raz jeszcze o dominancie w poezji Bolesława Leśmiana

MAGDALENA KOKOSZKA ● 261

Leśmianowska ballada o niedoskonałości

JOANNA WAWRYK ● 275

Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana jako dramat-synteza

JĘZYKOWY OBRAZ ZMYSŁÓW

KATARZYNA WĘGOROWSKA ● 293

Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

JELIZAWETA GALICKA ● 307

Specyfika nazewnictwa środków kosmetycznych: aspekt strukturalny

PIOTR KŁADOCZNY ● 321

Ramy interpretacyjne zmysłów we wczesnych i późnych powieściach Jerzego Pilcha

OBSZARY TRZECIE

MACIEJ KUBIAK ● 365

Obraza muzyki i poezji. O twórczości Stanisława Staszewskiego

SIERGIEJ LEGEZA ● 400

Alternatywna historia na obszarze postsowieckim: dwie trajektorie jednej idei

NATALIIA ZHUKOVA ● 401

Nomadyczny projekt Dawida Foenkinosa

DEJAN AJDAČIĆ ● 417

Cena życia. Mitologiczne fantazje i psychologia w powieści Novendialia ukraińskiej pisarki Maryny Sokolian

TATIANA HAJDER ● 427

Dwie sylwetki współczesnej ukraińskiej literatury popularnej – Łada Łuzina i Maryna Sokolian

OPINIE

RECENZJE

MAREK NALEPA (rec.) ● 445

„Włóczęgostwo intelektualne”. O książce Jerzego Winiarskiego W przestrzeni kulturowej poezji polskiej (pejzaże antropologiczne z wieków dawnych i współczesne). Studia i szkice, Drukarnia Eikon Plus, Kraków 2017, ss. 562

RADOSŁAW SZTYBER (rec.) ● 464

Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Z dziejów literatury i kultury staropolskiej. Studia o książkach i tekstach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, ss. 208

MARTA J. BĄKIEWICZ (rec.) ● 475

Barwny korowód artystów. Recenzja monografii Niny Nowary-Matusik, Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera, Universitas, Kraków 2016, ss. 271.

KATARZYNA WĘGOROWSKA (rec.) ● 479

Subtelny urok półsłupka… Wokół leksykograficzno-manualnej propozycji Bogumiły Husak – Kochamy amigurumi. Pojęcia i zwroty szydełkowe w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim, Zielona Góra 2016

REGIONALIA LUBUSKIE

PREZENTACJE

ANASTAZJA SEUL ● 485

Profesor Małgorzata Mikołajczak

PRZEGLĄDY I OMÓWIENIA

EWA NODZYŃSKA ● 491

Biblioteki, książki, ludzie. Druki z proweniencją żagańskiej biblioteki klasztornej w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

KAMILA GIEBA ● 509

Współczesna proza Ziemi Lubuskiej – regionalne małe ojczyzny i muzealizacja pamięci

URSZULA MAJDAŃSKA-WACHOWICZ ● 523

Sprawozdanie z konferencji naukowej Estetyka językowa w komunikowaniu

JOANNA GORZELANA ● 531

Sprawozdanie z konferencji Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do 1989 roku

KATARZYNA BARTOSIAK, KAMIL BANASZEWSKI ● 535

Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2017

KATARZYNA GRABIAS-BANASZEWSKA ● 553

Zielonogórskie spotkania polonistyczne w roku 2017

WSPOMNIENIA

BARBARA JUDKOWIAK, KATARZYNA MELLER ● 561

Józef Tomasz Pokrzywniak (1947-2017) – nasz Profesor

ANETA NAROLSKA ● 569

Ireneusz Sikora (1952-2016). Wspomnienie o Profesorze i bibliografia  prac naukowych

POEZJE

BARBARA KONARSKA ● 577

[Wiersze]

MICHAŁ BANASZAK ● 579

[Wiersze]

RAFAŁ BRASSE ● 581

[Wiersze]

Autorzy numeru ● 583

Information

Year of publication:
2019
Pages:
590
Added on:
23 May 2019; 09:56 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
23 May 2019; 17:56 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

See also

04.01.2022
Literature studies

Tom 7 (2021): Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Małgorzata Mikołajczak, Aneta Narolska, Radosław Sztyber

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Filologii Polskiej".

12.07.2021
Literature studies

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018

Author/Editor:

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018. Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska). 

21.10.2019
Others

Architektura wyobrażona. 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Author/Editor: Justyna Gorzkowicz

„Publikacja ta (...) nie ma wyłącznie charakteru jednej z ksiąg gratulacyjno-pamiątkowych, jakie skladają się zwykle na literackie zaplecze jubileuszu (...) Struktura książki unaocznia, w jaki sposób przeszłość i teraźniejszość emigracji splatają się w dziele Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, jak wspól określają jego tożsamość.” – ze wstępu Elizy Kąckiej

22.06.2020
Literature studies

Pogranicza sacrum w medium literatury

Author/Editor: Daniel Kalinowski

Nasza dzisiejsza propozycja interpretatorska gromadzi badaczy literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz o różnorodnym doświadczeniu akademickim. W artykułach omawiamy zagadnienia głównie polonistyczno-literaturoznawcze, ale przecież nie tylko. Mamy bowiem świadomość, że we współczesnych praktykach interpretacyjnych warto sięgać po problematykę istniejącą na styku czasami odmiennych i wchodzących ze sobą w relacje pomiędzy różnymi tradycjami językowymi dziedzin aktywności człowieka. Z tego więc powodu w swoich realizacjach nie unikamy ujęć interdyscyplinarnych czy też takich, które nie znajdują się w głównym nurcie dyskursu polonistycznego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.