Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 06.05.2021
Linguistics

Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia

ISBN:
978-83-7972-396-6

Opisane w książce zjawiska przekonują, że zasób frazeologiczny polszczyzny
podlega dziś licznym przeobrażeniom.

 Pojawiają się w nim nowe jednostki frazeologiczne, a związki tradycyjne bywają używane w nowych znaczeniach.
Powinno to skłonić badaczy frazeologii i leksykografów do wnikliwej analizy współczesnego uzusu frazeologicznego i oceny funkcjonujących w nim frazeologicznych innowacji uzupełniających. Zarejestrowana bowiem w wielu wydanych po roku 1989 słownikach językowych, również frazeologicznych, norma często zupełnie do niego nie przystaje, wydaje się zbyt konserwatywna albo reprezentatywna dla zupełnie innych czasów.

Information

Year of publication:
2020
Pages:
186
Added on:
6 May 2021; 12:33 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
6 May 2021; 12:34 (Agnieszka Szczaus)

See also

10.10.2018
Linguistics

Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego

Author/Editor: Magdalena Maria Puda-Blokesz

  „Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego” opisuje używane współcześnie frazeologizmy, które mają swoje źródło w mitologii greckiej oraz rzymskiej. W książce uwzględniono zarówno jednostki języka powszechnie znane, np. pięta Achillesa/achillesowa, nić Ariadny, syzyfowa praca, stajnia Augiasza/augiaszowa, jak i wyrażenia rzadkie, np. dawać jabłka Alkinoosowi, był w jaskini Trofoniosa czy sznur Oknosa. Adresatami książki są wszyscy użytkownicy polszczyzny, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o słownictwie erudycyjnym pochodzenia mitologicznego.

28.05.2020
Linguistics

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Author/Editor: Ewa Kołodziejek

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

06.05.2021
Literature studies

Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej

Author/Editor: Jerzy Madejski

Nakładem wydawnictwa Pasaże ukazała się nowa książka profesora Jerzego Madejskiego, zbierająca jego szkice o poezji współczesnej.

06.05.2021
Literature History

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz – Edycja – Objaśnienia

Author/Editor: Marek Skwara

Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.