Polish Studies Newsletter

New release

okładka publikacji
Added on: 22.09.2023
glottodydaktyka

Język, tożsamość, kultura wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii. Podręcznik przygotowujący do egzaminu GCSE z języka polskiego

Zapraszamy do korzystania z podręcznika przygotowującego do egzaminu GCSE z języka polskiego.

Podręcznik Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii skierowany jest do lektorów, wykładowców akademickich oraz nauczycieli polonijnych z Wielkiej Brytanii, przede wszystkim zaś do polskiej młodzieży. Został opracowany w odpowiedzi na potrzeby uczniów polskiego pochodzenia, którzy kontynuują naukę języka polskiego w brytyjskich szkołach średnich i zdecydują się zdawać ten przedmiot na egzaminie GCSE (General Certificate of Education­‑Advanced), będącym przepustką do dalszej edukacji lub kariery zawodowej.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego.

Information

Year of publication:
2023
Pages:
338
Added on:
22 September 2023; 14:35 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 September 2023; 15:17 (Mariola Wilczak)

See also

22.09.2023
glottodydaktyka

200 sposobów jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu GCSE. Przewodnik metodyczny do podręcznika "Język, tożsamość, kultura wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii"

Author/Editor: Katarzyna Duda, Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Marlena Olechowska, Agata Roćko

Przedstawiamy Państwu przewodnik metodyczny dla nauczycieli do podręcznika Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkie Brytanii, zatytułowany 200 sposobów, jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu GCSE.

22.09.2023
glottodydaktyka

„Ryby, żaby, raki” czy „Rupaki”? Złota dziesiątka poezji polskiej na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Author/Editor: Samanta Busiło, Katarzyna Duda, Marta Koperska, Marlena Olechowska, Agata Roćko

Zapraszamy do korzystania z darmowych materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.

25.11.2018
Linguistics

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Author/Editor: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

11.09.2023
Others

Promocja języka polskiego

Author/Editor:

Publikacja jest niezwykle ciekawym podsumowaniem czterech dotychczasowych edycji progamu Promocja Języka Polskiego, które przedstawiają jego założenia, dane statystyczne oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród koordynatorów projektów. Czytelnik znajdzie tu wiele cennych informacji na temat zrealizowanych projektów, takich jak: Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii - promującym wybrane dzieła literatury, języka i kultury polskiej; Geopolonistyka - przybliżającym historię badań nad językiem polskim i literaturą polską, a także opowiadającym o instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, oraz o związanych z nimi badaczach, nauczycielach i studentach; czy Dziedzictwo Jagiellonów bedący płaszczyzną dialogu między Polską a Finlandią o charakterze zarówno naukowym jak i popularyzatorskim, prowadzonym w formie wykładów, lekcji, pokazów, warsztatów multimedialnych i wideoklipów.  (z opisu Wydawcy)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.