Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 06.12.2020
Literature studies

Karolina Szymborska,Mors immatura. Dziecko i śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku (na tle europejskim)

ISBN: 978-83-242-3578-0

ISBN e-book: 978-83-242-6420-9

396 stron, 18 ilustracji, Format: 150x235

Książka dotyczy zagadnienia doświadczenia śmierci dziecka zapisanego w kulturze II poł. XIX i na początku XX wieku. Lektura świadectw tego przeżycia jest propozycją nowatorską, czerpiącą z inspiracji children studies, psychoanalizy oraz krytyki afektywnej. Autorka wprowadza do literatury polskiej, wywiedzioną z tradycji anglosaskiej, kategorię comfort book. W oparciu o bogatą literaturę rodzimą (m.in. Marii Konopnickiej, Aleksandra Świętochowskiego, Stefana Żeromskiego), poświadczającą doznanie straty, rekonstruuje mit konsolacyjny. Ukazuje on, jak w tych szczególnych okolicznościach postać zmarłego dziecka wprowadza w ruch dialektykę wiary i niewiary oraz reorganizuje pojęcie sensu, stając się podstawą dokonywanych przez artystów wyborów egzystencjalnych i literackich.

Information

Added on:
6 December 2020; 17:31 (Paweł Wojciechowski)
Edited on:
6 December 2020; 17:31 (Paweł Wojciechowski)

See also

05.06.2020
Literature studies

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Author/Editor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

08.12.2020
Literature studies

Andrzej Baranow,Rossica Stefana Żeromskiego. Wybrane konteksty i dyskursy

Author/Editor:

Autorzy: Andrzej Baranow Rok wydania: 2020 Numer ISBN: 978-83-65696-54-0 Liczba stron: 235 Format: A5 Wydawnictwo Temida 2 Białystok

03.03.2021
Pedagogics

Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar

Author/Editor: Justyna Sztobryn-Bochomulska

Publikacja jest monografią podoktorską z zakresu tanatopedagogiki, włączającą również hermeneutyczne badania nad literaturą. Autorka poddaje interpretacji kilkadziesiąt publikacji dla dzieci – najnowszych, wydanych po 2000 r. – podejmujących wątek śmierci. Posługuje się metodą hermeneutyczną. Koncepcję refleksji pedagogicznej dotyczącej śmierci prezentuje na tle szerokiej panoramy stosunku do umierania we współczesnej kulturze. W zasadniczej części, czyli w analizie literatury dziecięcej poświęconej śmierci (własnej oraz – co być może dla młodych osób jest nawet ważniejsze – śmierci kogoś bliskiego) wydobywa różne wobec niej postawy i różne próby oswojenia się z tym problemem.

24.05.2019
Literature studies

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.