Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 28.05.2020
Literature History

Kazanie koronacyjne z 1717 roku. Komentarz – Edycja – Objaśnienia

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-7972-308-9

Tom zawiera krytyczną edycję jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717.

Oddajemy do rąk Czytelników tom złożony ze Wstępu i krytycznej edycji jednego z kazań, które towarzyszyły koronacji jasnogórskiego obrazu Najświętszej Marii Panny w roku 1717. Ponieważ w roku 2017 obchodziliśmy okrągłą, trzechsetną rocznicę tego wydarzenia, postanowiliśmy uczcić je tą oto edycją. Trudno przecenić rolę i znaczenie, jakie jasnogórski wizerunek Marii odegrał i odgrywa w dziejach narodu polskiego. Jeśli rola tego obrazu w dziejach polskiej religii i religijności jest dość dobrze rozpoznana i opisana, to już  oronacja, a szczególnie towarzyszące jej druki i pisma ulotne wymagają wciąż jeszcze badań i szczegółowych analiz.

Information

Year of publication:
2019
Pages:
181
Added on:
28 May 2020; 08:33 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
28 May 2020; 08:35 (Agnieszka Szczaus)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.