Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 15.01.2023
Literature studies

Mila Elin - Poezje i szkice o poezji

Publishing house::
ISBN:
978-83-66541-89-4

Poezje i szkice o poezji Mili Elin (ok. 1907 – ok. 1942) w opracowaniu redakcyjnym Sławomira Sobieraja to książka prezentująca cały obecnie znany dorobek literacki zapomnianej poetki awangardowej, blisko współpracującej z Tadeuszem Peiperem. Publikacja zawiera dwadzieścia wierszy i trzy eseje poświęcone twórczości autorów związanych z krakowską „Zwrotnicą”. Dodatkowym jej walorem jest aneks, w którym umieszczono niedrukowane wcześniej listy Elinówny do Juliana Przybosia. Utwory poprzedzono wstępem historycznoliterackim i opatrzono komentarzem filologicznym.

„Włączenie w pole obserwacji badawczej tekstów dotąd nieznanych historykom literatury, które zebrano w tym wydaniu, pozwoli głębiej wniknąć w tajniki warsztatu poetyckiego Mili Elin, da jednocześnie asumpt do nowych interpretacji jej utworów. Umożliwi również poszerzenie horyzontu refleksji krytycznoliterackiej w dyskursie feministycznym i awangardowym".

List of contents

https://ijil.uph.edu.pl/images/2022/Pliszka/pliki/Spis_Elin.pdf

Information

Added on:
15 January 2023; 16:51 (Marcin Pliszka)
Edited on:
15 January 2023; 16:52 (Piotr Bordzoł)

See also

02.10.2018
Literature studies

Bóg daleki i bliski. Szkice o współczesnych wierszach i powieściach

Author/Editor:

Książka ukazała się w 2018 r. Składa się z ośmiu szkiców interpretacyjnych, z których sześć jest poświęconych współczesnej poezji polskiej, a dwa – naszej prozie. Łączy je namysł nad problematyką Boga i obecnością chrześcijaństwa w powojennej literaturze. 

06.12.2020
Literature studies

Całość i sens. Ćwiczenia historycznoliterackie

Author/Editor: Dariusz Jan Kulesza

Dane szczegółowe: Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN, rok wyd.: 2019, oprawa: miękka ze skrzydełkami, ilość stron: 362, ISBN: 978-83-6607-643-3

25.05.2018
Literature studies

W głąb. Szkice o współczesnej poezji Śląska i Zagłębia

Author/Editor: Magdalena Piotrowska-Gort

Zebrane w książce szkice dotyczą wybranych utworów poetyckich pisarzy Śląska i Zagłębia. Na podstawie przeprowadzonych analiz monografia unaocznia różnorodne poetyckie korelacje z przestrzenią oraz sposoby wyrażania stanowiska wobec kategorii miejsca i nie-miejsca w poezji współczesnych twórców regionu - Macieja Meleckiego, Krzysztofa Siwczyka, Grzegorza Olszańskiego, Marty Podgórnik, Marka Baczewskiego, Pawła Lekszyckiego, Pawła Sarny, Pawła Barańskiego. Mówiąc o nie-miejscach (Marc Aúge) wspomnieć należy także o problematyce eschatologicznej, która pojawia się w tej poezji niezwykle często, nabiera jednak wyraźnie anty-metafizycznego charakteru, poeci Śląska i Zagłębia w swych postindustrialnych obrazach ukazują bowiem wyraźnie dokonującą się implozję mitów i obrazów archetypicznych miejsc. Od wyobraźni przestrzennej płynnie przechodzimy więc, jako czytelnicy tej poezji, do problematyki egzystencjalnej (antropologicznej/antropocentrycznej ale także niejednokrotnie post-humanistycznej).

05.10.2018
Literature History

Między rymem a Muzą

Author/Editor: Tadeusz Budrewicz

Książka ukazała się w 2017 r. Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.