Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.10.2023
Literature studies

Norwid żywy — kontynuacja

Publishing house::
ISBN:
ISBN 978-1-9160592-7-6 (PUNO Press)

Nakładem wydawnictwa PUNO Press we współpracy ze Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz warszawskiej Fundacji Museion Norwid ukazała się monografia poświęcona Cyprianowi Norwidowi. Książka jest podsumowaniem projektu “Norwid w Wielkiej Brytanii” (2021–2023) i nawiązuje do tomu „Norwid żywy” wydanego w Londynie w 1962 r. staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  Monografia ukazała się przy współpracy redakcyjnej z Adamem Cedro w kieleckim Pewnym Wydawnictwe.

„W 1962 roku ukazał się w Londynie zbiór studiów Norwid żywy, zredagowany przez Władysława Günthera – kolejny w serii zapoczątkowanej książką Mickiewicz żywy (1955), wydaną z inicjatywy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pomysłodawcą kontynuowania serii był Tymon Terlecki. Nawiązanie po sześćdziesięciu latach do tamtej tradycji okazało się pomysłem ze wszech miar fortunnym w świetle proponowanej zawartości tomu. Poszczególne studia są autonomicznymi opracowaniami, ale układają się w pewne większe ciągi tematyczne – komplementarnie, a niekiedy – polemicznie. Powstała książka ważna i jako ogniwo tradycji (‘kontynuacja’ w tytule i w genezie), i jako publikacja konfrontująca doświadczenia emigracyjne XIX i XX/XXI wieku.”

Z recenzji prof. dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak

Information

Year of publication:
2023
Pages:
368
Added on:
5 October 2023; 15:44 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
15 January 2024; 20:25 (Justyna Gorzkowicz)

See also

30.03.2022
Others

Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida

Author/Editor: Justyna Gorzkowicz

  Pamięć rysunku. Szkice plastyczne Cypriana Norwida – to próba przybliżenia osobowości twórczej wyjątkowego artysty. Asumpt do tej refleksji dały szkice Norwida wyselekcjonowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Oprócz [...] wprowadzenia – krótkiego stanu wiedzy o działalności plastycznej poety – w skład publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelnika, wchodzą: katalog – z wyborem prac Norwida w aranżacji Jarosława Soleckiego oraz teksty interpretacyjne, kulturowo-antropologiczne Karola Samsela oraz Elizy Kąckiej. Do tego dołączone zostały bibliografia oraz spis ilustracji.      

28.05.2018
Literature studies

O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia

Author/Editor: Sławomir Rzepczyński

Zebrane w niniejszym tomie prace o Norwidzie powstawały na przestrzeni wielu lat i stanowią swego rodzaju zapis poszukiwania idiomu autora Vade-mecum. Określenie „trudny poeta” – temat jednej z konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Kazimierzu Dolnym oraz tytuł wydanej po tej konferencji książki1 – odnajduje potwierdzenie w wieloletnim namyśle nad tym bodaj najoryginalniejszym polskim poetą.

16.12.2020
Literature studies

Życie Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety

Author/Editor: Józef Franciszek Fert

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego.

08.04.2021
Literature

Cyprian Norwid,„Nie są nasze – pieśni nasze”. Wiersze religijne

Author/Editor: Stefan Sawicki

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida. Ukazał się drugi tom okolicznościowej serii przygotowanej przez Pewne Wydawnictwo – antologię wierszy religijnych Norwida opracowaną przez Profesora Stefana Sawickiego, redaktora naczelnego krytycznego wydania „Dzieł wszystkich” Norwida.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.